^MiäMMMMMmsMmmmmmmmmmmmì mi TRA TRA HEB DDUW HEB ©îitm. |lg CYFLYFR X.J MAI, 1827. [pris 6ch. 1 CYNiNWYSlAD. TRAETHIADAU, &c. ^; Cofiant y Parch. Simon James.......129 §§# Ysbrvdoliaeth yr Y'sgrythyrau....... 133 ^* Gwyíder...............'...........135 Êí' Y"s?olion Sabbothol...........___136 *SK Atteb i Ymofvnydd, &c.............137 ëÊ£ Sylnadau^r Ysgrif Ymnfvnydd, &c . 137 <m AdolyÄiad ..............;-----.1___139 lîS"Adol Vgiad Pregeth ................140 Ü: LlvthvrYsgar........•..............141 sf£ Y By'd II wu..................... 141 m Nodiadau ar Aueb W. Ẅilliaáis.------- 143 ŵ Sylwadau ar Amddiffyniad Tudur .... 143 m ANIAN A CHELFYDDYD. ^IM^r.Sarff.........'............... 144 M Galll Los'»adwv.—Llyv Du? Caer Ef- S? rawg.—Da'ttodind Pêr-Gorff Aiíft- ©: aidd. — Porthi Ceffylau heb Wairf • ^; Jiac Yd— Uthder Arwyneh y Môr 145 ^; Estrys.—MẂ-Ahgbenẁlod........., 148 Hfc Attebinn...............___...... 146 JE? Gofynltidau...................... 146 BARDDÖN,- VETH. Pennillion ar Agoriad Coleg Deẁi ... 149 Yr Amddifad......................149 Cân ar IIunnn-Laddiad....... i.; Englyn i'r Tymhor____........ Alawon,—Ochr y Bryn HA.NESION. Newgddion Cartrefàl;— Cymmanfa y Trefhyddion Calfmaidd., Cyfarfod Chwarterol y Bedydriwyr .. Cy mreiiryddion Llandiio ............ Hanes Gwtedd yn Llundain........... Agoriad Addoldý.................. Cyfarfbd Chwarterol A berta w e...... Bra wdly soedd..................... Senedd A mherodrol .............. i. Cynghorwyr y Brebin „..........:., Priodas........................... Marwolaethau.............>..... Neayddîon Tramor.— Ffrainc .. ,'i.'............. J.. .„. (.. i Yr Yspaen.—Portugal..,....;....., , Tir Groeg.—Caer Cystenyn......... J Ìndia Dii\vyT£ÌtiióL—Chi'na.......... 1 (cheubarth America ...'...,.,...'..*.' ! Apirywiaeth'au ........ •fí' 9 ARORAFFWYD AC AR WERTII GAN J. EYANS; Hf AR WERTH riKFYI) GAN Ëg J. Bvanb, 42, Lonjf Lane, a Johu Jones, Llytrwerthwr, Üulte-Street. Wcst Smitliiìeld, Lluodain; achan y Goruchwylwyr yn ngwahanol barthau Cymru, Llynlleitiad, Caerodor, Manchester, &c.