Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

iìÈÉM 8 TRA | MOR I TRA I 3âV£tí)0tt* I cyflyfrx.] CHWEFROR, 1827. [pris 6ch. j| CYNNWYSIAD. j TRAETHIADAU, &c. p Esgeulnso Cydgynnulliad........... 33 fî Ysbryd Eang a Dihunan-gais'....... 36 W, Anfoesgarwch mewn Tai Addoli..... 38 i* ProphwydoJiaeth Confuciiis......... 39 Ë; Gweddi yr Arglwydd .............. 40 |j Pechodau yr Oes .................. 42 p Ymadroddion Anmhriodol .......... 43 il Coelgrefydd Pabaidd............... 44 =£ Agwedd Corfforol yr Iuddewon wrth I: Fwyta....................... 46 & Yr Fffeithiau o Losgi y Bibl yn Peru 46 | Araeth y Parch J.Wolff............ 47 ÿ Llythyr Ephraim at y Parch. J. Wolff 49 || Tú'naû Cymreig.................... 49 1 Attebion.......................... 49 g Gofyniadau ...................... 52 Anerchiad i'r Flwyddyn Newydd .... Croesaw iad y Flwyddyn Newydd___ Alawon.—Brvn Mawrth............ HANESION. : Nemyddion Cartrtfolt— ! Marwolaeth Dug Caer Efrawg...... 56 ; Englynion o Goìl'adw riaeth iddo ..... 57 Cyfarfod Tri Misol y Bedyddwyr yn Nghaerf yrddin............... 58J Cyflwr y Wlad .................. 58 Achosion Gwladwriaethol........... 59 Iwerddon......................... 59 Marwolacthau..................... 59 BARDDONIAETH. Englynion o Goffadwriaeth am Iolo Morganwg .................... 53 Erei» .......................... 5* Galar-Gwyn, ar yr un achos ........ 53 Englynion ar Fuddugoliaethau Argl. Rodney....................... 54 Nctcyddion Tramor.— \ Portugal ........................ 59 YrYspaen...................... 60 Twrci a Groeg.................... 60 Rwssia a Phereia................... 60 St. Doiningo...................... 60 Yr India Ddwyreiniol......»....... 60 YnyuJava........................ 60 Hanesion Cenadol.—Dyoddefiadau y Cenadau yn Ava.............. 61 Amrywiaethau ................... 63 Ffraefh-Eiriau a B vr-Hancsiou ...... 64 Can%M>tn: ARGRAFFWYD AC AR WRRTU GAN J. EFANSt AR WERTII HEFYI) GA5J J. EvAH8, 42, Long Lane, a John Jones, Llyrrwe.rthwr, Duke-Stree(, West Smithfieìd» % Llundain; a chan y GoruchwyI wyr yn ngwahanol bar Llynlleifiad, Caerodor, Manciiester, &c. yn ngwalianol barthau Cyinru, , Manchester, &c.