Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRAETHIADAU, 6rc. Rhagluniaeth Neillduol ............ Atgasrwytld Anwiredd.............. Ani Oyrus........................ Y îledyddwyr yn yr Unol Dalcifhiau Cofiant Rich'ard" Robert Joncs....... Marwolaeth Bachgenyn — .*.-. .•».... Hwahanol Liwiau yr Hil ddynol ;.-... Dyfroedd Siloam.................. Anfuddinldeb Adroddiad Rhanau o'r Ys»rythyr mewn Addoliad cyhoedd Araddiffyniad C. B................. Rhaslitíi Ewyllys y Parch. J. Calfin.. ! Desgrifiad o'r Y spaen.............. Adolygiad ............., Uin-bind............... ■; Gufyniadau ......»..... • 'fíhifyddiaeth ....... '; Dychyrnmy?: ____... I Ysbry'dion t>rwg ... 257 2o0 264 26-1 263 ■268 269' 27U 271 272 272 273 274 275 275 275 275 275 f P.ARDDONIAETH. f: Hunan-Fyfyidod .................. | Cán. gun .1. Thomns............... !• Ar Farwolaeth y Parch. J. Ilarris .. . Pejinilìion ;ir Ddefnyddi^ideb yr Haul lînglyníon i Mr. a Mra. Thomas, Aber- ce&in ........................... 276 27 7 278 ^78 27S Eriçlyn ar Farwolaeth y Parch. D. l)avies, Llundain................278 ;jg* Engiyn,—Cyflog Pechod...........278 Wk Alawon.—Coffadwriaeth ..*...*...... 379 HANESION. jj: Ntreyddion Cartrefot:-*- '$=t Cymmanfa Aberystwyth............280 v||". C yfanfod Talybont.................28Ö .|îf Y Cyfarfod Biynyddol yn Nghaerodoir280 &jr Cynymfa Llangeitho...............280 W? Cyrarfod Cenadol Aberteifi--------------281 !g& Cymrodorion Merthyr-Tydfil........281 :#=r Ei «teddfod A bei honddu............282 m* Br\wdlvsoedd.....................282 •J||' Cvflvrr 'y Wlad....................283 îgu Gôbiriady Senedd..................283 á& Prlodas ..........................2S3 :jf_ Marwolaethau.................*... 283 K|p« Netoyddion Tramor,— Jpk. Twrci...........................284 |§5 Y Gynadledd yn Alu-rman.—Rwssia.. 285 S|_. Tir Groeg—Portugal..............286 jsëg? Yi IndiaDdwyreiniol.—Morocco.—Yr «fe. Unol Daleithian.—Americ Ddeheuol 287 «|? Amrywiaethan....................2S8 :§—_' CacrfçröDín: ARGRAFFWYD dC AR WERTJI GAN J. EFANS; AR WERTH HEFYD GAN ! J. Evan8, 42, Long Ltne, a John Joncs, Llyfrwerthwr> Dulce-Street, West Smithfield, Llundain; a chan y Goruchwylwyr yn ngwahanol barthau Cymru, Llynlleifiad, Caerodor, Manchester, Òcc.