Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÌillŴŴŴŴŴŴŴ! cyflyfrii.] MAWRTH, 3826. £pr» 6ch. :§ CYNiNWYSUD. TRAETHIADAU, &e. Maluriad Delw Weledigaethol Nebu- chodonosor................... 65 Yr Hrn Destament ............... 70 Rhagfarn,ueu Ysbryd Erledigaethus . 71 Elusengarwch..................... 72 Caniadau Masweddol.............. 73 Adolygiad Llythyrau Ymadawol W. Ward ........................ 75 Fflangell i'r Diogwyr.............. 77 Cydyradeimlad ................... 79 Eos Ceiriog......»................ 81 Cedrwydd Libanus................. 82 Burym ........................... 82 Pwysau a Mesurau................. 83 Attebion......................... 84 Güfyniadau........................ 8é BARDDONIAETH. Awdl ar Les Gwybodaeth........... 85 Ar Farwolaeih y diweddar Barch. J. Harris ...................... 86 Dau Englyn i Ddwy Bont........... 68 HANESIOtf. Nevcyddion Cartrefol:— Caethiwed...................... 88 3j Yr Eisteddfod am 1826............ 90 |j? Cymreigyddion Llangollen........ 90 Wj^ ---------------------Aberteifi.......... 90 *& ---------------------Llanfylliu ........ 90 W Siryddion Cymru am y fiwyddyn 1826 90 J^> Marwolaethau...............». •. 91 ;fe, Y Senedd Amherodrawl.......... 91 âPF" Ffeiriau........................ 91 Wk Newyddion Tramor.— Russia................... 93 Yspaen.................... 94 Americ Ddeheuol........... 94 Twrci a Groeg...........,.. 94 India Ddwyreiniol... .^..... 94 Amry w iaeíhau..................... 94 îpgi Aiawon. —Buddu'oliaeth Calt'ari .... 95 ;ík. CarrfgrMún: ARGRAFFWYD AC Jli WERTll GAN J. EFASS; AR WERTIl HEFYD 6.4.N J. Evans, 42, Long Lane, a John Jones, Llyfi werthw r, DuUe-Street. West Smjtiin\ìld, Lhuidain; a çhaO ý Guruchwylwyr y» n>r;wiliano! barthauCymru, Llynlk«iliad, Caerudur, Maechester, &c.