SERBN GOMER: OYLOHGRA.WN DAU-FISOI, ; UHD&B BEDYP30WY& CYMBÜ. Cyf. XII.j MÁI, 1891. [Ehif. 53. . ,.- ' v- 1 ."-'." CYNNWySIAD/ . '-'.." - ; y £ ' .-' - .,■ -■ ""-' TÜD. Iirddew yr des ho© a'ì Synagog, gan-y iProfÈ T. Witton*B.A., Hwl- fiordd . .. .... ........ v." ■ .■.A'..,-.. ! ...-..."■ >*;": -."97 Persawredd, gan Abon, Cefnmawr .. ..- •••'»r' '• •'• •• •• I02 Mörgan John Rhys, gan y Parcb. T. Lewis,-^^ewydd ... ..... 103' Cymraeg y Pwlpud, gan y Proff. S. Morrrs, M.A., Llangollen .. 113 Býẁyd ac Amserau Simon James, gan yParch. J. S. Jones, Tyddewi x%% Cadwrapthy Sabbath, gan y Parçh: W.Thomas,, Dow%is.. ,,;",'.'.. ... 125. Breintian Athraẁ yr Ysgol Sabbóthöî,gan Meton, Porth :'..■■'.'-'áÊ^9- Y Ŵoes, gan Mr. Edward Williams, Cefnmàwr ,,, .. .. .. ..^p^sj ,Y, Gair " Eglwýs," gan y Parch. 3D. Evans, Llangefni.. .. .,.«.' .. .136 Anfarwoldeb yr Enaid, gan.Mr. J. WilHams, Penÿbryn, Llangollen.. 137 Y Eás»a<3fa"CEeddwoî-'a Rhifedi ei MeiÖith,.'gan^" Dírẁiéstŵí " .; 139 Tawelwŵ 'Mawr, gan ÿ T'.roff. W. Edwards, B A., Pontypwl>. .." 14° Crybẁyllìon Llenỳddol, gan y Golygydd*.., .„•»-.....--,',... .. ..-._ 141 Npdiadaa Byrion, gan y Góäygydd . ■'.'." .. ".'.." ... .^ .'..' ... 142 Crpniclyr.Eglwysi, gan y Golygydd.. .. "-'..»--.,'_"... .. .... ... 144 golygydd:—• Í^BOH. H. C. WILLIAMS, .ÖORWEJST öŷlioeŵíiî' 7 Rhifjraiièsaf Gorphenaf 1^1891. ;. ".'.'. ABBEDAR:._* ■* '."■"<• - JBÎBtrif HOTOEEL, àBGBAẂDD/ ÇÛM3KJBKCIAX íìUŵe. ■:.':'•-' z$çi*' „ _"',, jpris. Chŵe* Cheiriiag. - .. _■'.. ■'■" ' - : . . " ■ ___-