SEEEN GOMEE: CYLCHGRAWN CHWARTEROL ìCJIMB BEDYDBlYia CYIRÜ, Yr Achos Cyntaf Vava sor Powell ä'i Amserau.....•\J^-i/v?~r?V^ V/ ■ • Alcestis .'.-. ........ .. .. .. 7>»-rî-<r.....109 Adda Blaènau Gwent .. .. .. .. ...... .. Rhai o Neillduoliou Gwahaniaethoì y Iaith- Gymraeg Dylanwad Esiampl .. ..... .. ...'.. ... .. Cwestiwn y Tir yn Nghymru . .. .. .. ... 120 126 139 150 161 Nodiadau ar Lyfrau ........ ...... .... .. 164 YGyîchdrem ...'..•........ •• ■ ■• ■■ ....... 174- Cyhoeddir y Rhifýn nesaf Gorphenaf laf, 1886. ABEEDAE: JE3ÍKÌN HOWELL, .ARGRAFFYDD, &C., 16, COMMERCIAL PLACE. 1886. ■*' ' .-". PH!$-SWLLT.