Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEEBN GOMEE: CYLOHG-BAWN CHWABTEROL TOTNDEB BEDYDJOWYE CYMBìOf, Cyf. VI.] IONAWR, 1885. [Rhif. 21. CYNNWYSIAD'. TÜD. YrAifft .. .. ...... .. .. .. .. ... .. ... ..'- 1 " Addysg y Deuddeg Apostol"........... .. .. '.: 10 Creadigaeth Dyn (Gen. i. 26—28)...... .... •- .... 19 Y Llyfr Gweddi Gyffredin .. .. .. .. .. .. .... .. 24 Pryddest—Y Gwlith .'. .. .. .. ... ......... ...84 Manteision a rhwymedigaethau Chwiorydd ein Heglwysi i hyrwyddo yx achos Dirwestol .. .. .. .............. * 40 Y Pedair Efengyl...... ... .. ... .. .. ...... 44 Bywgraffiad y Parch. James Lewisa'i Aniserau.. .. .. .. .. 50 Pwysigrwydd llnigolion yn y Corff Cymdeithasol .. ...... 59 Y Cyfreithlon a'r Buddiol yn Nysgeidiaeth Paul .. .. .... 63 . Sylwadau Eglurhaol ar Matthew xxvin. 9, a Ioan xx. 17 .. .. 69 Cyfoetb ac Amryddoniaeth y Diarebion Cymreig .. .. .... 73 Nodiadau ar Lyfrau ..... ........ .. .... .. .. 75 YGylchdrem .. .. '.. ... .. ..... .. .. ...... 86 • Cyhoeduir y Rhifÿn nesaf EBRILL 4af, 1885. ABEEDAR: ABGEAFFWYD GAN JENKIN HOWELL, 16, COMMERCIAL PLACE. 1885. •:■.; '■ PRIS-SWLLT.