Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. rhif. xi. EBRILL, 1864. cyf. iv. CYFRAITH Y CREAD A CHYFRAẄH CREFYDD. Wrth gyfraith y crëad yr jäym yn golygu deddf attyniad; wrth gyfraith crefydd yr ydym yn golygu cariad at Grist. Y mae pob peth yn amerodraeth y Bôd Mawr yn cael ei lywyddu wrth gyfraith, yr hon sydd yn cyfateb i natur, safle, a chyssylltiadau y gwrthddrych a lywyddir ganddi. Y mae un gyfraith fawr a nerthol yn ganfyddadwy trwy y crëad oll. Y mae cyfraith arall, nid llai nerthol, yn ganfydd- adwy trwy holl sefydliadau dwyfol ac ar'feriadau duwiol crefydd. Un gosodwr cyfraith sydd, sef Duw. Y mae y crëad wedi dyfod allan oddiwrtho Ef, it.is anemanationfromtheAlmighty,feljdjwedjSaÌBý ac ynddo Ef y mae pob peth yn cyd sefyll; ac y inae EÍe wedi gosod ei gyfraith i'r oll. Y mae adnewyddu delw Duw ar y dyn, ac adfferyd dynolryw syrthiedig i ufudd-dod fìydd, a theyrngarwch i'r goron ddwyíol yn gymmaint o waith Duw ag yw gwaith y crëad. Y mae yh cael ei alw yn y Beibl yn " greu o'r newydd." Nid oes neb ond Duw yn gallu creu, " Gan hyny òd oes neb yn "Nghrist y máe efe yn greuadur newydd, yr hen bethau a aethant heíbío, weîe gwnaethpwyd pob peth yn newŷdd, a phob peth sydd 0 Dduw." Y mae cyfraith crefydd, sef cariad at Grisi^ yr hon sydd ynHywyddu y creuadur newydd yr hwn a greuwyd yn ol Duw mewn cyfiawnder a gwir santeiddrwydd, aö yfcy awyddus i weithredoedd da, o'r un tueddiad goruchel, yr un áwŵardöd urddasöl, a'r un nerth annorchfygol, â ehyŵaith y crëad; - - / " Mor ddoeth yw'r Bôd a wnaeth y byd, r (\ ,"'" V Mae'i waith W gyd yu syjudod; .. ' , - Ond achub dyn trwy'r Meiohiau dA; ' ' ? - ' ;r; ; î -s Byddfwyaforyfeddod.^ ( ì o&úi t Sylwer ar y ddwy gyfraith a sonirsaa dmijàto, ran,eu'tebygeirw^dd1 a'u annhebygolrwydd i'w gilydd. ' , . '- * ; -lf Y mae gwaith Duw mewn anian yn d«bjg mewn llawer o bethau 4 waith Duw mewn crefydd. Y mae nàẅryn ei deddfan a'i gweithrecl-' iadau, yn ddarlun o grefydd yn ei dylanwad a'i gweithrediadau hi ; áe felly, y mae deall natur yn ianteisiolíi ddeall creìydd. Y mae natur *-% chrefydd wedi deilliaw o'r un ffjxwfm3 they are emanatiònsfrom ihe same iá Gyf. iy.—i. ■■ .":'....•:." ' ;;;",;•. '-.•:.:.:■;. ■."."';'**