Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. RHIF. 411.] RIIAGFYR, 1849. [Cyf. XXXI. ONESTRWYDD GWEINIDOGAETHOL. ACTAU 20, 26, 27. " 0 herwydd paham yr ydwyf yn tj'stio i chwi y dydd heddyw, fy mod i yn lân oddiwrth waGd pawb oll - canys nid j-matteîiais rhag mynegi i chwi holl gynghor Duw."—Paul. Mb. Gomeb a Darllenwyr v Seren, Ar gais y brodj-r a ysgrifenasant atafyny Seren ddiweddaf, wele fi yn cyílwyno i chwi ŷ lìregeth ganlynol, at ba un y cyfeiriai y cyfeilüon crybwylledig, gan obeithio na wna ddrwg i'r sawl a'i darlleno. (iwel pob dyn o feddwl, nat hraddodwyd hi yn rerbatim, fel y mae yma,—fod rhai pethau wedi eu gadael allan, a brawddogau ychwanegol mewn rhai rhar.au o honi ; nid yw pob pregeth a draddodir i gynnulleidfa o bobl, yn atob i'r wasg heb ychydig o gyfnewidiadau, ac felly y mae wedi dygwydd y tro hwn. Mao a fyno y lìregcth hon à'r rhan hono o onestrwydd gweinidogaethol ag sydd yn gynnwysedig mc-wn dweyd yn ddidderbyn-wyneb yn crbyn meddwdod, cybydd-dod, a chyfeddach crefyddwyr; a holl art'erion llygredig a üamniol byd ac cglwys. Yr egîwys o dan ddylanwad yr Ysbryd, sydd i ddylanwadu ar y byd ; ac mewn trefn i wella y byd, rhaid cael yr eglwys yn burach,—yn fwy tebyg mewn egwyddorion a moesau i'r patrwn perlì'aith ; oiid attolwg, pa fodd y ceir yr eglwysi i wisgo " hardd wisgoedd eu gogoniant" os gadawa gweinidogion hwynt yn llonydd mewn esgeulusdod a diogi, rhag ofn eu digio ? Mae rhai gweinidogion a diaconiaid yn arferol o fyned ; daiarndai gyda'u gilydd, i lymeitnn y diodydd meddwol ar ddydd Duw, gwedi yr oedfaon cylioeddus ; yno y rhoddir yfitiishing strohe i lafurwaith y dydd ! ! ! Dylid codi y standard crefyddol lawer yn uwch nag y mae, a fjweinidogaeth ouest sydd i ddechreu y gwaith. Purdcb bywyd, ac onestrwydd pregethwrol, wna argraff ar yr \qlwys, a'r eglwys mewn canlyniad a gerfia ei delw ar y gymmydogaeth. Cacrsalem Ncicydd. Joiin June:~, (Malhctcs). Mae dyn wedi collì dehv Duw, yr hön a gerfiwyd arno yn mharadwys ; mae y galon, yr hon oedd yn deml gyssegredig i'ẁ hawd- wr, yn nyth i bob adcryn aflan,—mae yr ursedd ar ba un yr eisteddai Brenin bren- inoedd, wedi dod yn feddiant i dad y cel- vydd,—mae telyn dyn ar yr helyg mewn si'wlad estronol,—mae y gogoniant wedi ym- ruîael â theml dynoliaeth, ac " Ichabod" yn \sgrifenedig uwchben ei drws. Er mor llygredig yw y meddwl, ac er mor ddirywiedig, mewn canlyniad, yw sef- yllfa cymdeithas, etto, mae m'ath o deimlad ucdi aros yn y fynwes, (neu wedi cael ei ^reu yn ganlynol i'r cwymp yn Eden,) yn taranu yn erbyn drygau, ac yn eymmer- ìdwyo y rhinweddau cyferbynioì. Yn mysg v drygau a'gondemnia y teimlad crybwyll- vdig, mac anonestrwydd yn cael ei feio," ac )nestrwydd o'r tu arall yn bwysau yn ei ^lorian. Onestrwydd, yw ymddwyn at ein gilydd m ol safon gonestrwydd, gan nad beth fyddo î cyfryw ; ni ddylem gynnyg llai na phris 'hesymol am y nwydd a brynir ; ac ni ddylai 7 gwerthwr, o'r tu arall, ofyn rhagor na'i vcrth am dano; mae duîl a threín gwa- ìanol grefyddwyr yn masgnachu mewn îeiriau a marchnacioedd, yn cael ei gondem- iio gan gyfraith y tŷ. ' Mae yn ddichon- tdwy i ni 'hefyd fod yn anonesl tuag at ein Aj cyd-ddyniou, trwy lefaru wríhynt, a thrwy siarad ag ereill mewti pertlynas iddynt yn wahanol i'r modd ag y dylem. Mae can- mawl dyn drwg, pa un bynag ai wrtho ef yn bersonol, neu wrth ereill, yn anonestrwydd o'r mwyaf; ac y mae llefaru yn isel am ddyn teilwng yr un mor anonest; dylai pob un gael yr hyn s}*dd yn perthyn iddo, a dim rhagor. Golyga rhai dynion y dylid ysgwyd dw)*- law pawb a gynnygiant eu pawenau, ac y dylai y wyncb wisgo gwên pan gyflawna y seremoni; ond gostyngedig dybir fod ys- gwyd dwyfew a gwen serchog yn arwyddo cyfeillgarwch rhwng y pleidiau; o ganlyn- iad, nid yw ysgwyd dwylaw a chreaduriaid nad ofnant Dduw, ac na pharchant ddyn- ion,—rhai fyddo wedi ymdrechu dinystrio ein bywioliaethau a'n cymmeriadau, (trwy yr hyn y gallent fcddwl ein bod yn cu caru, a ninnau heb fod,) ddim atngen na Judas- yddiaeth noeth. Mae yn wahanol, wrth reswm ac ysgrythyr, pan broífesir edifeirwch o herwydd y trosedd. Mae anonestrwydd mewn masgnach a chyfeillach yn ddrwg, ond mae tv.yll gwein- idogaethol yn wacth ; mae hyn yn hunan- eglur, fel nad oes eisieu treulio amscr i'w hrofi. Mae gweinidogion efengyl yn ym- ddwyn yn anonest, pan yn CÄgeuíuso taranu yn erbyn pcchodau poblogaidd ac arferiadau