Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMER. Rhif. 280.] IONAW1Í, 1839. [Cyf.XXII COFIANT CHARLES HENRY MARTEN, T(kT IDyn fynych yrydysyn cylioeddi yn -L^ Seuen Gomer Gofiaiut Saeson heb fod o gyfrif ac enw. Sais ifanc, heb ddy- fod i sylw cyhoeddus, oedd yr hwn yr yd- ym ynghylchjhoddi cyfrif byr am dano. Amcan yr ysgrifenydd yn y ìlinellan can- lynol, yw gwasanaethu llesiant yr ieuenc- tyd sydd yn cyfodi, gan y dichon fod am- ryw o naddynt yn yr amgylchiadau o bry- der ac ammheuaeth ag y dygwyd y gwr ifanc hyfwyn a rhagoroj hwn drwyddynt. Charles Henuy Mauten a aned y« Llundain, Awst 29ain, 1818. Ei rieni a symudasant iAberTawy pan yr oedd ef yn faban. Dygid ef, yn gystal â'u plant ereill, ganddyut yn rheolaidd i dý Dduw; a mwynhaodd y fraint anmhrisiadwy o gael addysg grefyddol hewydus a dibaid gartref. ÎNid oedd uu pethyn nodedig yn ei febyd yn rhagor i blant ereill, hyd nes yr oedd ynghylch 16 oud, pryd y gwelid arno agweddau newyddion o dditiiiwch ac ymofyuiiìd am bethau crefyddol. Bydd- ai yn wrandawwi s;»lwgar ac astud iawn ar bregethiad yr Efengyl. Yr oedd yn awr mewn sefyllfa inewn masguachdy yn y dref, ac yn cael ei amgylchynu gan am- ryw o gyfeillion lled ysgafn ac anystyriol; eithr efe a lynai wrth ddarllen yn yr hwyr, ac wrth foddion gras pan y cynnelid addoliad dwyfol yn y Ile y perthynai ei rieni iddo. Yn Medi, 1834, derbyniais lythyr oddiwrth un a gyfenwai ei hun " Ymofynydd," yn deisyf arnaf i breg- ethu ar Rhuf. 9, 16. Nis gwyddwn yn y byd pwy oedd yr ysgrifenydd ; ond gan fy mod o'r bìaen wedi gweled daioni yu can- lyn mewn achlysui neu ddan, oddiwitii gydsynio â dymuniad o'r fath, cydsyniais, aphregetiiais ary testun, heb wneuthur un sylw wrth y gynnulleidfa o'r cais a ddan- fonesid ataf. Mewn diwrnod ncu ddau, deibyniais y Hythyr canlynol: — Abur Tatcy, Hyd. 4, 1834. Syk,—Yn eich pregeth dydd Subboíu di- weddaf, ni ddarfu i chwi helaefhu llawer ar y mater ag oedd wedi peri aflonyddwch i tí, pan y danfonais gais atoch i brcgethu ar y testuu a gymmerasoch. Crybwyllaf yn fyr i chwi í'y ngolygiadau atn grefydd, ac yna nodaf yr hyn a'm ìhwystra ac a'm dyrysa. Credaf fod "dyn jn bechadurus, a'i bôd yu anghenrheidioiereiddedwyddwch tragywydd- ol ar fod iddo gael ei gMnmodi â L)'uw, ac nas gellir dyí'od â'r cynimodiad hwn oddiam- gylch ond drwy Iawn Iesu Grist, a thrwy Ö'ydd yn ei enw ef; "cauys ni chollir pwy bynag a gre.io ynddo ef, ond efe a gaiff fywyä tragywyddol."" Ond yma cyfyd y mc'ddyl- ddrych, ac ymddengys i fi e'i 'fod yn cael ei gadaruhau gan Rhuf. "9, 16,—os yw fy ngholl- edigaeth i wedi ei arfaethu gan Dduwr, nis gellir fy ughadw, ac nid oes dim a dycia i'm hachub. Dymuiiaf wybod geuych pa fodd yr ydwyf i fcddwl a gweithredu gyda golwg ar y peth hyn. Yreiddoch, Ymofynydd. O.Y.—CyfaTwyddwch at S. 1. N., Llyihyr dy, Sfc. A ganlyn oetìd yr ateb a roddwyd iddo :— Syr,—Maeyu ddrwg genyf nadymhe'.aeth- ais fei yr oeddych chwi yu dysgwyl ac yn dy- muno. Gallaswu wneuthur hyny, a buasai yn dda genyf ymdrechu symud eich ammheu- ou, pc buasech ychydig yn fanylach yn eich llythyr. Fa fodd bynag, byddat' yn liawen i ymdrechu etto. (ìwell í'ydd, myfi a dybiaf, i íi bregethu etto ar y pwuc. Y mae y gaiwad- au ar fy amser mor nifeiriol, agall fod gwrau- dawwyr creill mewu petrusdod cyffelyb; hyn a'm tûedda i led-ogwyddo at y ffordd 'hou i'ch gwasanaethu, vn hytrach uâ thrwy ohebiaeth gyfrinachol. Yreiddoch, &c. Pregeíhwyd mewn c.'.nlyniad ar Dent. 29,29. Derbyniodd y piegethwr y llythyr canlynol, wcdi ti ddyddio Hyd. 19, 1834 :— Syr,—Liwyddasoch, yn eich pregeth y Sabboth diweddaf, i symud fy ammheuoîi ac i hollawl ddymchwelyd fy rhwystrau, o barthed vr >irfaet*hau dwyfol; oad yr wyf etto mewn gófid a (iyryswch mawr yn nghylch rhj'dü-oruchwylia'eíh dyu. Y mae yn 'ym- ddangos i ü jn awrnadyw dyn yn rhydd- oiuchwvliwr." Tybiwch fy- n.od i wedi'cyf-