Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRAETHODAU, &c. Yr Holwyddoreg Rwssiaidd.....i............253 Enllibwyr.................................. 355 íieiriadur Newydd..........................357 Yr Hy»t Ogleddawl.dan y Cadben Ross......358 Gwallau Barddonawl...................... 30» Adolygiad Geiriadnr i. W.TIiomas..........3(51 Énglyuion i'r Geiriadur................361 Atcbioij.................................... 3Ö-2 Gofyniadau................................362 Dychymreygiou............................ 363 BARDDONIAETH, &c. YtBfJrost ý Gmes..........................364 Myiyrdod ar yr Haul ...................... 364 Y Ueuáì*.................................. 3(54 Anercb ì GynireiiodiHoli Lluiiidlocs........ 364 Eoslynion ar Ymadawiad y Parch. J. Roberts 365 Y Gwaboddiad ..x.......................... 363 Cyfieithad o Fedd Argraff Seisnig..........365 Ltiueljau ar FarwolaeUi'Argl. King ..........365 Peroriaeth.—Llangerni w....................366 HANESIÒN CARTREFOL. Agoriad Addoldy gouthdairy .............. 367 , Cymdeithasfa D olgella .............;......367 Cyfarfod Blynyddol yẀesltsyaid yn y Bermo 367 Cyfarfod Cenadól Penfro a Dinbych ........367 Arbírìh................................367 Ceredigiön .......;..................... 368 Cenadiaethan y Wesleyaid................*.. 368 CyfarfódjTrimisol Bwícligwyut a Bwlchnew- ÿdd....................................368 Beaumaris, y Trefnyddion........______368 SefydliadCynideitlwig Anianyddol newydd .... 368 Cymraaiifa y Trefnyddion yn Aberhonddu .. 369 Cymdeilhâs Cymmedrolder Castellnedd .... 369 Cymdeitha» Cadwedigaeth y Sabboth '•.....369 Rhesymau ar newid y fiyfraith ........... 370 Eisteddfod Caerdyf™.......,...,..;.........370 Gohiriad pellach y Senedd.................. 371 YTîelhi...................................371 Biwygiad Eglwysjg......................... 372 Taii'o Meddiann u........................... 372 Pl.ìut y Gwehhfeytl 1 .......;.....____1......373 Geoì-çu, Tywysog Cniiibeilund ..............373 Y St. Sinioiiiairi .........................:. 373 Yr. Iwcrddon...............................<74 Genedigaetliau .......... ...................575 Priodasan................................. 375 Marwotaethao.............................. 375 Cymmrodorion Mynwcnt y Cryowyr......375 Capel Uanuwchllŷn ......*.................376 Y Gynddaredd____,........................ 376 HANESION TRAMOR. Yr Yspaen...............................___376 Póilngal....................................376 Algiets......................................377 Boujei h....................................377 Penirn Uobailh Da..........................378 Y MótTawel................................. 378 Mecíico.,.................................378 Brnsf els.....................................378 Cypruí.............................*........379 Rliufain..................:.................379 Ctlcntta...........................i........379 Batavia............................. i...... 379 AMRYWIAETHAU. Ffair Cacrfÿrddin....................v......37» Damwain angenol,..,..'.....................379 Daeargryn yn Chichcster................... ?79 Llon«ddrylliad..............................38» Chwedl Oftcii iadol........___..............380 Galar Gwraig......___................,\... 389 Ogof y Graìg.....,.....-......................380 Cyftelybrwydd Defodan Ffraiuc a Chymru___380" Oedran Penadnriaid Ewrop ................. 380 Y Ddyled wladol..........................380 MeddygTyrciaidd..........................380 Ded*yddwch America..........fc..........381 OfferCospyn Algicrs......................38i Dygwyddiad rhyfeddol ....................' 381 Ffeiriau a Marchuadoedd..................... 381 Cynn %vysiad................................ 382 CAERFYRDDÍN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH liAN WÎLLIAM EVANS; ATwertb feefydgan Mr". H. Hughbs, LlyfrwerUiwr, St. Martin.le Grand, Llundtiin; Mt.John PocH Llyfrwerlhwr, Heol Maryleboue, LtyiiUeinad ; Poole, Caer; &c&c. wmw^ T^fìTl '■m