Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. cyflypr xvi.] TACHWEDD, 1833. [pris 6ch. CTÍWWTSIAD. TRAETHODAU, &e. Mypyrdod fiwyrol yn Mynẁent Ll—b—r.. 3*>1 Gallu Naturiol a Moesol.................... 323 Rhesymau paham naddylai Ymneillduwyr ym- octwng i gael cyflawni en Priodasan wrth yrAllor blwyfol........................32' Dywediadao ara y Dreth Eglwyg............ 3ífl Gwrthwyuebydd Diwygiad..................327 BywL'rathadau.............................. 3-8 Y Degwro..................................3W Erfyniad y Cyfeillion yn Nghastellnedd .. «29 Deisyfiad Cymdettbas y Cyfeillion........329 Y Parch. J. Elias....................i......»30 Atyr Annibyniaid.......................... 331 Adolygiad ar y Gaìr Myrddiwn..............331 Araeth ar Anghenrheidrwydd Cymdeithasau Gymreigyddol.......................... 83Î Sylwad ar Atebiad M. Gwinawg............332 Marwolaeth TywysogCymrn ...„........-----333 Sylwad ar Atebiad Ioan Giaullwchwr........ 333 Adolygiady Wasg..........................334 Atebion ....................................33ö Gofyniadan..........,.....................330 Dychynunyg..................i............. 33Ö BÀRDDONIAETH, &e. Myfyrdod ar Farwolaeth Ienan Harrlca ...... 340 Pennilli«n ar Farwolaeth CadbenThomas Jones 340 Englynion EHis Wyn......................... 341 Ofer-Alar...................................341 Peroriaeth^—Ofer-AIar...................... 343 HANESION CARTREFOL. Y Gymdeithas Genadol..".................... »43 Agoriad Addotdy Bethlehea*.................. 343 Y Dreth Eglwys, &c..............'........... 343 YrEiateddfod............................... 845 Y Bwrdeisdrefi...........*.......*..........»45 Yr Alban................................... 345 Yr Iwerdiioit...............................345 G<>ii>dig;ietlian ..........r................345 I'riod.i 340 Marwoliethm..............,............... 348 CynuleiÜiasfa Caeiyuarfon.................... 840 HANESION TRAMOR. Portagal.............-..,....................340 Yr Yspaen..................................34f Ffrahic......................................348 Twrci...................................... 348 Imlia I)dwvieiiiioI.......................... 349 Ynysotdd F.ilkland.....-..................... 34» Cartlia;;eua................................. 348 YrAitit....................................340 Cltilì........................................ 34» AMRYWIAETHAU. Damweiniau angeuol........................ 350 Syrl.hiad Craig Galcb........................350 Rhybydd.i Fe dwo'n........................3S0f Ffair Caernarfon....,....................... 350 Ffair Eglwys-Fair..........................350 Y Degwm........-...........................350 Mndiad i*r India Oilìewinol.................. 350 Bath newydd o Wenith......................351 Llyngesa Byddiu Prydain..................351 FfairTreffynnon............................351 Cledrffordd o Lundain i Aberdaagleddan...... 831 Teithîwr Hynod..............;.............351 Offeiriad Hynod;..;........-............... 382 LlongddryUiad yr Amphithrite...............352 Y Wesleyaid aV Eglwys...:................. 352 Ffeiriau a Marchuadoedd..................... 852 CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN WILLIAM EyANŴj ÀrwerŵhefŷdetóMr^ Mr.JOHH Pe«H, Llyfrwerthẃr, Heôl MaryWboae, Lrynlleifiad; PopLS.Caerî&c.&c. mmm>