Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*» CYPLYFU XVI.] AWST, 1833. [Pfcis ÖcÄ. CTNîmtrYBIAÎ). TRAETHODAU, &c. Yr India Ddwyreiniol a Clùna..............225 Y Biblyn safadwv..........................228 Ewyllys y J*hofah..........................830 Llywodraeth Foesol a Cbyflrcdiiiol Duw......231 Cliwarcn Tes..............................232 Llythyr dmdairtynawl y Patch. J. Elia»......332 Ceiriadur Cynireis Mr. J. W.Tnomas........233 Cynoeilwmi o'r Gwaith...............234 Egwyddnr a C"w.fydqyd.-...................' «35 Cyttwr Etlfenan iibifyddiaeth................ 23$ Hiiaiidindd y Dy kdogi<>n....................837 Atebion....................................239 (■>oiyiii.id.iU ,...............................240 Dychytntnyg................................240 Perwinetẁ........,.........................«41 BARDDONlAETH.ftc. Caetbwasanaeth............................. 242 Cywydd,—Dafydd yn chwaren y Delyn o iìatn Saul...................................242 Syniadau ar y Môr..........................243 Y Oodinebwr ........;......................244 Ptnhlll ar. Fedd-Gareg......................244' HANESION CARTREFOL. Urddjíid Mr. Benjamin thoraas.............. «45 Cytnmnnfa y Dolào. ,.,...............,......24$ Cymmanf» y Trefnyddion yn Nghaerfyrdditi .. 245. CymdeithàsV Am.iw'Ẃ :.'................... ?4ff Cyiiimanf» Rnòdtát .s...^......'......,;.... 240 Bra^tfysoedd.-*M«i*»awg—Caeriyrddin .-.-.'. ,247 1 Scucdd Atnlierot^iol..............,.,...'..• 248 'ý >t Ai-glwydd\-Yi liidia a Chltja— '" ündebau Gwîadol—Llysóedd Lleaw!—- Yr India Oallewlnol-.Y Ciyriwyr--Al- : gjers—Degymau-yr Iwerddon—Addoldai -Caethwasänaéth—YrEgiwysynNghym- ru-rBteiiitlen yr lndia—Eglwys yr Iw- erddon..........................248, 240 Ty y Cyftridin.—Yr Eglwys Wyddelig— FflnngellnynyFyddyn—UndcbariOwIâd- ol—Breintlen India—Y Ddylcd -Wladol —Senedd-dy" Newy dd—Prif-Ysgol Llnn- dain—Ethofiad Llynlleifiad—Caethwas- anaeth-Y-sgrif y Gweitbdai—-Gwlad Pwyl—Ysgrif yr India-.Cyfarfod He«l Cal.thorpe—Tretbi a SwyddJ Segar 24», 350 Adolygiad........"..........................25» PI<idlaisCvnnrychiolwyr Cymrn ............. 250 Yr Iwerddeu..............................251 Genedigaethaa............................252 Pripdasau......'............................ 262 Marwolacth.ia..............................2*2 HANESION TRAMOR. Portngal....................................253 Yr Yspaen.........♦.......:...............»53 Algiers.....................................254 Oiieans Newydd............................254 YrAiftt.............%......................254 Jjva 254 India Orllewihol........................... 254 lurtia Ddwyroiniol....................'......254 Ynysoedrt y Faikland.......................255 OẁladOioeiî..................•............ 355 Naples*..................................... 25* AMRYUÌAẄHAU.; ■:". YChwyWroadPfrcngig.....*...%.......... rfìnwu'hionen rtdyícjáfr .................. Go'yafa ryft'ddol »r-y Môr .........,'....<. Pygẁtvddi«d riiyj'edÿoryn yrAjb:ui .."...•.. Gwyrthlaii..........:.........ft.í«...'•«» Atebiaddigrif .,........:......-.-'«W*.i'V. Ffeírian ....',.......•............?.;.;«...,.....' 256 Marchnadoedd.............................. 256" 255 255 255 256 256 356 CAERFlíflDDIN: }A^6RAW?WYtl ÀC AR ŴEWTH <iAN WILLIÄMRYÂNSi; Ar wwh nefyd g»n lír.Ä. Huea «», IJyfrwefthwr, t?t! Marlin le Grartd, îànfndtln; Mr. Jòh« Pmh, ".:'*■ iv J^ÜwÄ^ |^1 là^líeb^; LlyYiüeiûad; PootK,Caer; Äc.Äc.' ^