Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RlIIF. TRA M O R TRA 33tî>ííjo«. ©aa, WEB D D U W HER «(DSiiaiB sò cyflyfr xvi.] GORPHENAF, 1833. [pris Gch. C-SriíWWYSIAD. TRAETHODAU, &e. Undf.b a Braẃdgarwch .................... 193 Swper yr Arglwydd......................., 195 Cyflwr y Byd C.efyddol.................... 196 Anerchiad i'r Pareli.. J. James, Gettioueii .... 198 Duwdod Crist........................;.....201 Fficgod Antidikos yn cacl ei hystyried........203 Anerchiad i Gsierfa'llwrh ....................500 Adolygìad Gweithredy Diwygiart............206 Au-bion....................;...............207 Gofyniadau ................................208 Dychymmygion............................208 BARDDONIAETH, &c. Cydraddoldeb Tenln'r Dyftryu................209 Englynioii ar Farwolaeth Reuben Bivdydd y Coed..................................209 Pcnnillioii cottjadwriaeihol am Isaac Jones, o Lanarẅ .............................. 2«9 Englynioai DwrPicton a'i Adeiladydd......210 Pennitlion i'r Ddiod Fràg....................210 Englyn i'r Meddwyn........................ 210 Peioriacth.—Llanon........................ 2.11 HANESION CARTREFOL. Gymmanfay Bedyddwyr yn SwyddFynwy.. 212 Cymmanfa y Bedyddwyr yn Nghastellnewydd 212 Cyfarfod Blynýddoì y Wesleýaid yn Nghàer- fyrddin................................212 Cyfaifód Blynyddol y Wesleyaid yn y Gogledd 213 Cymmanfa y Trefnyddion yn Aberystwyth_____213 Cymmanfa Caerileon Gawr..................213 Cymdeithas. Genadol y Wesleyaid...........213 Bibl Gymdeithas Gymreig Caerludd.......... 214 «ibl Gymdeithas Llynlleifiad................214 ^yfarfod Trimisol Penyrheol................214 r sgolion Sabbothol Abertawe................214 Eisteddfod Llnndain........................ 215 Cymdeithas Gj mreig newydd................215 Y Scncdd Amhcrodrnl......................215 Tỳ yr ArglMyddi.—Holhnd a Belginm— Trln Dylediun—Y Cytreithian Hely— LleihauTiethi—YNewyddiadnron—Por- tmjal------Atebiad y Btenìn------Llysoedrt Lleawl............................215,216 Tỳ y Cyttredin.— Hglwys Sefydledig yr Iwerddon—Y Trethi—Ysgrif y Dîwygiad Seneddol—Gwaredred yr Ioddewon—Ar- iandy Lloegr—Caethwassnaeth-^Carriclc- fergns—Porlngal—Y Cymiy—Y Pabydd- ion—Dcgyman yr lwerdrlon—Yr Inrtia Ddwyreiniol — Carcharu am Ddyhd— Plant y Gweithdai—CyfreithiaD yr' Yd— Coifestriad Medrtiannau..........210—218 Plcidlais Cynrçrycliiolwyr Cỳmru............ 219 rrawdlysoedd yr Haf........................ 219 Genedigaethau............................219 Priodasau.................................. 219 Marwolaethan...........,.................. 219 Yr Iwerddon..............................220 HANESION TRAMOR. Ffrainc—Portng»!—Twrci a'r Äifit..........220 Hòllahd » Belgin'"........................221 Yr India Drtwýreiniol—Cydfradwi iaeth!......221 Y'r Uuol Daieithiau ........................223 AMRYWIAETHAU. Poblogacth China—-Llosgi Mcddiannau........223 Damwain arswvdus—Llongrtdrylliad..........223 Tàn dinystriol.........'.....................223 Agerwawl Castellnedd...................... 223 Dygwyddiad anffodus......................223 Dyn-laddiad................................2Í4 Damwain augeuol.......................,.. 224 Rhybydd i Swyddogion Plwyfi..............224 Amaylchiad rhyfeddol..................-----224 Cafod rýfeddol o Bysgort....................224 Ffeiriau a Marchnadoedd....................224 ÇAERFYRÛÜIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH (ÎAN WILLIAM EVANS; Arwerth hefyd gan Mr. H. Hüghkí, Llyfrwertlwr, St Martin leGrand, Llnndiin; Mr.JoHN Pugh> Llyfrwerthwr, Heol Marylebone, LlynUeifiad; Poole, Caer; &ç.&c. v