tfìt'* "<sâis23 wsä'e^^ CYFLYFR XVI.] MAI, 1883. [PRIS öch. cmxwxa*A3>. TRAETHODAU, &e. Brawdgarwcr......................... 120 Swyddogion Eglwysig.....,................ 131 Hanes yr Ymneillduwyr.................... 134 Y Donian Gwvrthioî....................."...'136 Gŵrtlrwỳoehŷdd Diẃygiad.................. 138 Adojygn yr Adolygydd...................... 13!) Defion Cenel y Cỳmry...................... 140 Deist'b Cymicigyddion Caerludd........ 141 Cicoethes Sciibendi........................ 145 Yr Eglwÿs a'r Dtgwni..................... 142 Hynod Weledigaeth Gwr Boncddig o Ffrainc 144 Atebion.................................... 140 Gol'yniadau................................ 148 Dychyinmygion ............................. 148 BARDDONIAETH, &c. Dyffryn Towy—fParhadl.................... 149 Eiiglynion diolchg.trwch i Mr. II. Williams.. 150 Pehrtillinn ar yr nnaclios............:...... 150 Pennillion er Cnffndwrr.tcth '&'ni Eliza Evans.. 150 Englynion af Ddyledswydd Dyn............ 150 Perorìaetu.—Adtjnned...................... 151 HANESION. CARTREFOL. Cymdeithasfa Dìnbych i..................... 152 Cymdeithas 'newydri yn Nghwmncdd........ 152 Brawdlysoedd.—Fntíit ......;............... 152 Mdh^—Mynwy..;....................... 153 Senedd Araln;rodrol...............____.____154 Tý yr Arglwyddi.—Yr Iwerddon—Yr Inddewon—Dysgeldiactli ya yr Iwerdd. on—Rheithwyr • Gwyddclig—Caethwas-' anaetu—LlysoeddLleawl—• Yt Eglwysyn Nghymrn '.......c......)............. 154 D.nostynjçìaa Terfysgoedd—Yr Eghwsyn Nghymru— Rheituwyr >r IweritriOM- Ftyrdd Ceredigibu.................... 155 155 Tý y Cyffredin.-:CaethwaMnacth—Y Sab- " •: both^Y.üí-cA Eílwys—CyHid y Brag a'r, Hopys-Cytyiîgder y Deyrnas—Y BwHeisdteh—Cyfrifòij y Llynges—Eli- Kabe4h Robinson;................'..... Newidiad. Trcthi—Cy.frifon y Fyddin—Y Pabyddjon—-C.yfieithìaii Hety------Cabl- diat'lh—CofresirbidiU. Plwyfo!«-Daiost. y.igiaò* Terlysgocdd— tSholiad Trefald- wyn—Ftlangeilu yny Fyddin—Addoldai yr Yroneillriiiwŷr—Y Gweithfpydd— Fíyidd Ccredigiòo—Prif Gosp— Yr Eg- íwys Sffydlcdig— Yr lodrîewoii—Caeth- wasinaeth—Y Degwm—Yr Eglwys yn Ngnymrti..................___-...... Tranl y Llywodraeth.................... 157 Y Gweinidogìon............................ 157 Y Gw'eithfeydd............................ 157 Yr Iwerddci............................... 157 Griiedigaellian............................ 158 Priortasao ..___............................ 158 Marwolaeth<iu.............................. 158 Cytinuáhfa- y Dolan........................ 158 Ethoiiadau ànnnheüos Ci'tnru................ 159 150 HANESION TRAMOR. Twrci a*r Aifft.............................. 159 Portiiga I.................................... 159 Yr Yspaen.................................. 159 Yr Almacu................................ 159 Jainaicfc.................................... 159 AMRYWIAETHAU. Urddiad Mr. David Jones.................. 160 Dygwyddiad r.hyfed:fol yn Liincrick.......... 180 Rhyddid Atncricftn.ùdd...................... 160 Yspcìliari yn y Dnl.tn...................... 160 Tàn >n Tyg wyu ar Dâf........... v........... 160 L!oi'ni.!(ii.!fiiì ikbytì»>l.ýn swyri i Benfro...... 100, Sioini.y Godiucbwr .........-..«..>,......... 160 CAEEFYEDDIN: AftGftAFFWYl) AO Alt WERTH <ÎAN WILLIAM F,VANS; Arwertn hefyd gan Mr. H. HucBes, LJyfrẁcrtuŵr, St. Matìin ltHìrand, Llnndtin; MrlJoftM Puoh, UytV.verlkwr,-Huol Marylubonc, Llyiülctlia.d; Foolb, Gaer,; &c. &c. >W