Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. J3 IÎWi ■<■., ■ ■■:'■> !'•' 'I /.' ■ •.'•■' •:: TRA .... it«ó-fb MÖR TRA î5tî?töom HEB î> D IJ W HEB ÎDìwnt. ^iBnsr (&<i>8zib.£< ii N »' SÄ çyflyfr xv.] TACHWËDD, 1832. [pris 6cA. CTNlTWTBIABi TRAETHODAU, &c. Arlnn y Gwir Athronydd..................... 321 Dbwdod Crist...............................325 lawn Crist ..'..............................3*7 Ymadroddion Anysgrylhyrol................ 330 Gwrch-ateb i Mr. Johti Jones................331 Arferion Anfoesgar........................ 332 Ethol wyr y Bwrdeisdrefi....................333 Edrybedd Arothrol...................♦.«.. 334 Hanes yr Ymneillduwyr .................... 33# Adlawiédol Ymofyniad .................... 337 AílŵyítaM«»....t^Mfî«"-i...........338 AteWon...»......................••........338 Gofyniariau.................V..............3Ŵ Dycbymmyg .......,.......•♦•••••........*39 BARDDONIAETH, &c. Awdí «r jt DÌwyglaASeaeddol Pennillîon í Faean .......... Eugîynion i'r Bore-Ddydd .... Y MHwr Ieoanc îdŵii GaHaè Eugly n I Hòsanao duo«........ Peroiíaeth.—Bodffarf ........ 340 341 341 34t 841 3« HANESIÖN CARTRẄÒÇ. eÿftrfoíPyr YmneHldnwyp yn Swydtì 6èŵ- fyrdfflẃ ....................... .-ẃ..»..«,... 349 CyimtehhHs y Biblan*.. ,v.;........... ^ .4«... 344 eyforfwrydrt Ceaadol......................« 344 Y Gerl Marwol____..».»...,..,.,..;...#.;,*.. 344 SenedcfAmherodrawl ...u«....».i»,..*.».. 845 Cýflwry Wlad ... Rhyfel ag Holland , Yr I werddon ..... Gened-igaethau...., Priodasau......... Marwolaetbau .-..., 345 34« 346 347 347 347 RANESION TRAHOR. Ffrainc............................. Hottan»i...............»..;.;.....;». YrY»pa«n t........................ Portogal ....................... *,. 1 Algiers...............'....?......;. S w«den. ì........'................... China.—Twrct....................... YnysFfrntoe ....................... . 348 .-34B. . 348 PSS' . 349 , 358 351 AMRYWIAETHAU. Tèrfÿag ÿWNghaerfyrẃîi*-----....,. Haelioni Arnserol.................. Mord wyaeth nnôc Hafi'eo ....,,...,., Diw-ygiad yn Ffyrdd y Gogîeddbartb ÖamA*ei«ia« angtuol.......... .......... I Ffairf yr -AitnrýtMf» ......,.. ^,j..... Sêtyd11»*Gw<iüiídbg ....•>;»-....,. A^oriaffAddbldÿ .................. Llong.losgiad :.....,,,......,,'„.,., Nifer y Äer Gwybiog ......,.,.,,.», 351 359 352 35* 35* 352 352 352 ■M 352 ' Tarfin'sieGrand^Iifhnà* Pbotr.Çaçr; üc.&c. Ar^erth hŵfyd gaaMr. li, Hutra ssij Llýfrwectbwn, St Martin's-le Grand, Lfnnú.ih ;• Mr. Jöhîí- Jon£• * ^e^ẅmÄLIÿtoU^diPbo----- »«»&*