Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA v.-^ MOR <*äÈ~ HEB DDUW lärîííôon. Öötîîl. CYFLYFR XV.] MEDI, 1832. [pris 6ch. CTNIÍWTSIAD. TRAETHODAU, &c. Deddf y Diwygiad Seneddol ..............257 Dnwdod Crist..............................262 Haclfrydedd Dadletigar ....................265 Yr AU-Ddyfodiad a'r Mil Blynyddoedd......266 Golygyddioo, Gohebwyr, a üerbj nwyr Grealon 267 Di wygiad Seneddol ........................209 Anerchiad i'r Cymry........................270 Anerch Cymreigyddion Caerludd at Etholwyr Cymru.............................. 27Q Gwrthnodiadau Rhifyddegawl................ 272 Chwedlau Gwrachiaidd......................272 Aneichiad at y Parch. J. Davies, Glandwr-----273 Atebion.................................... 274 Gofyniadau ............................«•.. 276 Dycuymmyg ..............................276 BARD.DONIAETH, &c. Gwraig Rinweddol ........................277 Càn i'r Diogyn ......_......................877 Cywydd ar Farwolaeth Mam lenan Blnenan Dyft ........,.......................277 YCholera Moibus.—Rhybydd .............278 Gwen.:—(O Geinion Awen y Cyuimry) ......278 Englyn i'r Bibl ............................278 Peroriaeth.—Llangedwyn.................. 279 \ HANESION CARTREPOL. Çyfarfpd; Blynyddol Llanuwchllyn .....'.-----280 Gýj'Wanfa Fiynyddol Ysgolion Sabbothol yr Undèfc yn Abertawy..................280 YCenádfoethau............................ 280 Gýfarfôd Trimisol .....:....................«281 B «wrtìssoedd.—Penfro, Cercdigion, Trefal- í . . *4Ẅya,'Meirioni'dd, Brycbtiniog, Maes- yf«l,FÙint, .Myiiwy............... 281, 282 $ajnta'r Dywysçges;Victí)ria.......... 282 "C(ŵèstr,Ì4d Ethplwyr ..j...,,-..............'.. • 282 Caethiwed.................................. 882 Y Geri Marwol ............................283 Cyhghorion rhagddo ,................. 283 Senedd Amherodrawl...................... 284 Tŷ yr Arglwyddi.—Diwygiad Seneddol—Y Benthyg Rusiaidd—Swyddi Segur—Deg- yman—Ffng-Ysgritìaeth-Y Bentliyg Groeg- âidd—Portogal—Addoediad y Senedd .... 284 Yr Araeth Fìeuinol ......................... 235 Tŷ v Cyffiedin.—Etholiadau—Y Llrfarydd , Ffng-Ýsÿrilfaeth—Yr Argl. Car.ghellydd Scfyllfa yr Alinaen — Ysgolion—Pwyl— Diwygiad Seneddol— Addoeüiad y Sen- edd .............................. 285,286 Generii^aethau .:...........................286 Priodasau.....,...........,___............286 Marwoìaethau............................ 286 Yr Iwerddon..............................286 HANESION TRAMOR. Ffrainc ...................................286 Portugal..................................287 Vienna .................................... 287 Rwssia.................................... 287 Yr Auierica.— Yr Airft....................287 Yr Yepien ................................287 Pcisia -268 AMRYWIAETHAU." Ffeiiian.................................... 288 Damwain angeuol.......................... 288 Tân yn Swydd Drefaldŵyn........,.........288 Cynnrychioliad S wydd Gaernarfon..........288 Gaerfyrddin............------........ 288 Plànu...................................... 288 Y Geri Marwol yn Llynlleifiad.............. 288 Mudo!ion ..___.___........,..............388 Ysby tty Aberhonddn........................ Ú88 Y Geri Marwol.......................___. 288 ,_: - CAERFYRDDIN: \ . J./ìi..V» ARGRAFFWYD AC AR WERTH (ÍAN W1LMAM EŷA;NSî ' Ar werth hefyd gan Mr. H. Hügh&SÍ Dÿffwerthwr, St Martin'a lé Grand, Lînndniu; Mr. John Jon ks 16, HesiAdliiiëioa,Llynlieitìad; Poole, Caerj'&c. &c. -