Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYFLYFIl XV.] AWST, 1832. [pris 6c&. CYWIÍWySîAJ) TRAETHODAÜ, &c. . Darlith ar Ymneültuaeth yn Nghymra ......225 IawnCrist................................228 ÄBwadalwch Cyfoeth......................229 Llythyrat y Parch. Mr. James, Gellionen-----230 Doniao Gwyrthiol..........................233 Dnwdod Críst.............................. 235 Gwèndid a Mefhiant Amddiffyniad y Degwm 236 Yr America................................238 Hysbysiaetli i Fndolion......................239 Y Gair " Ofnartwy" ........................240 Anérchiad t Etholwyr Cymro..............-. 241 Atebion....................................242 NpdiadäMi Rhifyddegawl....................1243 Gpfyniadau......................... ...... 243 Dychymmyg ..,,.....>..................... 244 Brawdlyspedrt.—Morganwg—Caerfyrddin ..... 250 Etholiad Cyffredinol......................... 250 Y Geri Marwol..................i...^.v.. 251 Senedd AmtierodraWl .........'...':......... 252 Tý yr jtrglwyddi.—Prif Gosp—Diwygiad Se- neddol—CytuudebâRn sia—Cyftwr yV lw- erddon — C\ iTiniau Ruandiroedd — Difyn- iaeth..................................452 Tý y Cyffredin.—Diwygiart Seneddol —Sef- yllfa PwyWYrJiMtiaOrliewînol—Degÿm- an—Caethiwed—Y Taliadao i Rwssià—Y Çeri Marwol—Caethiwed................ 252 Genedigaethau................,............. 2S3 Pi-iorìasau.................................. 253 Marwolaethau.........................'. î. 253 BÁRDDONIAETH, &c. Y GensâSaeth a'i Llwyddiant...............245 Anerchiàd i Gÿmreigyddton Hirwaen Wigan 245 Pcnnillìon ar Farwoiaeth Miss R. Watkins .. 246 Clychao'r Líàn............................246 Englynar Dawiad y Gôg.................... 246 -Ŵ—î'rMasweddwr.......................24fr —rr- «r " Molwch yr Argtwydd*' .......... 246 Perortaeth.—Ton gan D. M. M. Pfyanonfldrain 247 , HANESION CARTREFOL. Cymdeithasfa y Bala^..».......,............248 Cyrnmanfa Amlwch........................ 248 C^Himanfa CydweTt..................-----.. 248 Cymdeithas Genadol y Werieyaid yn'Ngnaer- narion............;...,;.............. 249 Cymmaufa y Bedyddwyryn MÔn....„♦...,. 2*8 •-■JLa'-'-i -■ •rý-.-iry------MhwHheli ...... 249 ' Anerchiad at Weinidogion y Bedyddwyr Irwy yfleyrn*»,.-------.......V;......;.....84Ô Eisteddfod Beaumarjs ........,......%.......«» HANESION TRAMOR. Portngal—Tiriad Don Pedro................253 FfraÌBc '.................................*... 254 Belginró a Hoüand.......................... 254 lìwssia a Pholand.............»............-'." 354 Gwlad Groeg '..............................255 Yr áitft.................................. 255 AM&YWIAETHAU. Marwolaeth ddisyfyd.........*............... 255 Ffíitr Abeiystẁÿth..........................355 Gw*red*gaeth ryfeddoi....................... 255 Brawdlys Trimisol .Caer/yrddin .........;...'. 255 Ltedfao tiaerílbg yo Nghryghywel;.....i".....256 Ciiinsyniad nngeuol.........,..............256 Damŵain angòuol..........................256 Ffair Caerfyrddin,—Macbynlieth,—a Llangefoi 258 Mndolion .. ..^.............................256 Llofrnddiaeth debygol.......„....,.....,..-; â5C Soddiad LioBg;..-.'. vi..*;... i.../.*'.........., 856 Caethiwed ynmysg Anwariaid..........____256 Sfrè* Gynf roooeJ...........^................. 256 Meddyginiaeth rhag cyru..................256 Yr Ivverddon..............................256 . Y Bradwr Colliiis, ........&.................236 Caethfasgnach .......... .^i.................256 Agèr-gytJegr Perkins................. ...... 355 i Cyfirwysdra Cígydd,........................ 256 CAERFYBPPm. ÄRŴtAFFWYD ÀC AR WERÿH «Aíí WîLLlAM «VÄHSt Ŵ Ar werth hefyd gan Mr. H.Hughbs, Llyfrw«rthwr> StMÄrthr*sleGrand,Llundaîn; Mr. John Jones • ; J;:.-." - 'î 16, Hëöl AtHìngtpo, LlynUeiûad^T-oouE.Caer; &c.&c. ','.,'. ■