Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. î^l^^S^S^MMMSt^^^^M^^^^M^MmM^uaBSMiaäM ni=-— ®m< *RA MOR TRA DDUW HEB Ööím. ^iaissr (0(î>saaiB< cyflyfr xv.] GORPHENAF, 1832. [PRIS Gcll. cirwuwîrsiiiB. TRAETHODAU, &c. Darlith ar Ymneilltuaeth yn Nghytnru ......193 ---------------Goleddu Iaith....................;10S önwdod Crist..............................200 Yr Ateb ..........................202 Yr Adolygyld yn cael ei Adolygu ..........203 Lly thyr o'r Americ ,.......................209 Y Geírlyfr Barddawl ......................21" Atebion....................................210 Gofyniaduu ................................ 211 Dychyramygion............................211 BARDDONIAETH, &c. Englynionf ar Weddi........................ 212 Emyn rnewn afiechyd ......................213 Y Degwm ................................213 Dychweliad Argl. Grey ................-----213 Englyn i'r Gweinidogion....................213 Peroriaeth.—Bron Dol ....................214 HANESION CARTREFOL. Urddiad John Evans ......................215 Agoriad Addoldy Ainon ....................215 ------------------------Henllan....................215 ------------------------yn Redwick................215 Cymmanfa y Bedyddwyr yn Mynwy........ 215 ---------------yr Anymddibynwyr yn Nhrelech .. 216 Cyfarfod Blynyddol yn Llundain............216 Cymdeitha,* Genadol Newydd yn Nghaerdyf 216 Athrofa Caerfyrddin........................ 217 Cylchoedd y Gyfraith......................217 Banc Cynnilion Caerfyrddin................217 Ymosodiad ar y Brenin ....................217 Senedd Amherodrawl ......................218 Tý yr Arglwyddi. — Eglurhad Iarll Mnnster ■—Diwygiad Seneddol—Yr Adroddiad—Y Trydydd Darlleniad—Y Cydsyuiad Bren- inol ..................................218 Tŷ y Cyffredin.—Caethiwed—Cospi â Mar- wolaeth—Ysgrif y Cwrw—Cyfreithiau yr Yd—Yr hynt i Bortugal—Diddymiad Prif Gosp—Diwygiad Seneddol—Cyllid ar Ne- wyddiaduron—Gorymdcithìau Gwyddelig 218 Y Genadiacth yn Jamaica..................219 Diwygiad Seneddol........................220 Yr Iwerddon..............................220 Genedigaethau ............................. 221 Priodasau......,.......................'.... 221 Marwolaethau ............................221 HANESION TRAMOR. Ffrainc—Gwrthryfel yn Paris a La Vendee.. 221 Portugal .................................. 222 Belgium a Holland ......................... 223 Yr Àiffl....................................223 Yr Almaen................................ 223 AMRYWIAETHAU. Cynnydd Gwareiddiad yn yr Aifft.......... 223 Diddymiad y Gwyliau Pabyddol yn America 224 Ffeiriau—Henffordd, Penymorfa, Pwllheli, a Chaernarfon..........................224 Damwain angeuol yn Aberteifi.............. 224 Tàn dychrynllyd yn Llundain ..............224 Llofruddiaeth arswydus yn Leicester ........ 224 Llofruddiaeth Baban „....................224 Y Geri Marwol ............................224 CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH (iAN WILLIAM EVANS; Ar werth hefyd gan Mr. H. Hughes, Llyfrwerthwr, St Martiu's le Grand, Llnndain ; Mr. John Jones 16, Heol Adlington, Llynlleifiad ; Poole, Caer ; &c. &c.