Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CT^^taaCT^li^yŵ¥ŴTẄ.¥«fiTflP.W<»W^ Rhif. TRA ®m< KEB DMW HEB îSrgtfjon. ^^p^ Ööiin. BiBIÛlBSr CBOSHBIB» CYFLYFR XV.] MEHEFIN, 1832. [pris 6ch. CYẄlffWYSIAB. TRAETHODAÜ, &c. Darlith arGoleddu Iaith..................161 Iawn Crist ................................ 163 Sÿlwâdau ar Ddoniau gwyrthiol ............165 Anerchiad at Weithyddion Cymru ..........167 .Llylhyrau o'r America...................... 168 Y Degwm ................................ 171 Araetli dros Barhad y Cymdeithasau Cymroaidd 173 Atebion.................................... 175 Sylwadau ar Atebion........................ 177 Gofyniadau ............................... 178 Dyciiymmygion.......,.................... 178 BARDDONIAETH, &c. Awdl i'r Diwygiad.........................179 Dyhuddiant i Ieuan Blaenau Dyfi............ 179 Doethineb Nefawl ......................... 180 Canmoliaetli Gwraig Dda .................. 180 Anerchion i Elfenau Rhifyddiaeth .......... 180 Y Llaw yn troi yn Llo .................... 180 Englynion i Mr. W. Owen, Llangefni........ 180 Peroriaeth,—Patmos........................ 181 HANESION CARTREFOL. ürddiady Parch.W. Rees.................. 182 ------------Mr. William Jones ................ 182 Cymdeithasfa y Wyddgrug.................. 182 Cyfarfod Misol y Trefnyddion yn Nghaerfyr- ddín................................ 182 Cymmrodorion Mynwent y Crynwyr........ 183 Cymreigyddion Llanfair .................... 183 Cyfarfodydd Trimisol y.WesIeyaid.......... 183 Caethiwed yn yr India...................... 183 Terfysg yn Swydd Fynwy.................. 184 Senedd Amherodrawl ...................... 186 Tŷ yr Arglwyddi. — Diwygiad JSeneddol— Degymau yr Iwerddon—Y Weinidogaeth —Eglurhad Dug Wellingron ............ Tý y Cyffredin.—Cynnygiad Argl. Ebrington —Ysgrif Difyniaeth—Erfyniad o'r Ddinas —Cenadwriaeth y Brenin—Adsefydliad y Gweinidogíon—Y Newyddiaduron...... Diwygiad Seneddol.—Sylwadau ar Ddygwydd- iadau y Mis............................ Pieídlais Cynnrychiolwyr Gymru ar Gynnyg Argl. Ebrington........................ Y Geri Marwol ............................ Genedigaethau ............................. Priodasau.................................. Marwolaethau.............................. HANESION TRAMOR. Ffrainc.................................... Belgium a Holland......................... Yr Eidal .................................. Yr India Ddwyreiniol...................... Gwlad Groeg—Portugal .................... Algiers—Yr Aifft .......................... Brunswiclc ................................ AMRYWIAETHATJ. Ffair Henffordd............................ Mudolion.................................. Dygwyddiad angeuol yn Mangor ............ Aelodau Eglwysig yn mhlith y Caethion .... Bedydd yn y môr.......................... Cenadwyr Wesleyaidd...................... Agerlong yn Nghastellnedd.................. Yspeilio Llythyrau.......................... Damwain alarusyn mhorthladd Abertawe.... Uudeb Priodasol rhyfedd.................... Cymmanfaoedd y Bedyddwyr .............. OI-ysgrifen ................................ 186 187 187 189 189 100 190 190 190 190 191 191 191 191 191 191 191 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH (ÎAN WILLIAM EVANS; Arwerth hefyd gan Mr. H. Hüghes, Llyfrwerthwr, St Martin's le Grand, Ltundain ; Mr. John JûNES, 16, Heol Adlington, Llynlleifiad ; Poole, Caer; &c. &c.