Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEB DDUW HEB mm^ m®mmt&* CYFLYFR XV.] EBRILL, 1832. [pris 6ch. CYNNWYSIA3. TRAETHODAU, &c. Daulith ar Athronddysg Meddyliawl........ 07 Cospedigaeth Ddyfodol...................... 99 Y Mil Biyuyd.loedd.—Doniau Gwyrthiol ...• 103 Yr Eglwys................................. 105 Canu ag Offer Cerdd........................ 107 Anerchiad Cymmreigyddioa Caciiudd........ 107 Beirniadaeth ar Elfenau Rhifyddiaeth........ 109 Llythyr yr Hen Bersou ar y Degwm......... III Masgnachaeth Bwrdeisdrefawl.............. 111 Trioedd Mab y Crinwas.....................112 Atebion.................................... 113 Gofyniadau ......................... ...... 114 Dychyniuiygion............................ 115 BARDDONIAETH. Teimlad o Hiraeth ar ol Cyfaill cywir........116 Y Dychweliad..............................116 Galar-gin ar ol Mam........................ 117 Anercbion i Elfenau Rhifyddiaeth............ 117 Englynion i'r Haul......................... 117 Peroriaeth.—Hymn........................ 118 HANESION CARTREFOL. Anerchiad y Parch. J. Jenkins, Hengoed..... 119 HanesyCwrdd Diolchgarwch yn Hengoed 119 Anerchiad y Gweinidogion o blaid yr Es- boniad ............................... 119 Cyfarfod Blynyddoi Cymreigyddion Dinbych 120 Cyfarfod Ysgol Rad y Cyinryyn LUmdain ... 121 Rhagdaüadau Cymrcigyddion Caerludd......121 Cyfarfod Trimisol y Bcdyddwyr yn Nosparth Caerfyrddiu.............................. 121 Mynegiad Blynyddol Athrofa y Fenni........121 Y Dirprwy wyr a'r Cyfrifon, anj 1831—32 122 Etholiad Bwrdeisdrcû swydd Fflint..........122 Brawdlysoedd Cymru ...................... 123 Morganwg—Caerfyrddin—Penfro........123 Senedd Amherodrawl ...................... 124 Tỳ yr Arglwyddi.—Y Degwm—Y Ffrancod yn yr Eidal—Dysgeidiaeth Ysgrythyrol yn yr Iwerddon—Arglwydd Plunkett—-Dyied- wr a Gofynwr—Degwm yr Iwerddon— Masgnach niewn Menvg—Y Ffrancod yn yrEidal,&c........*................... 124 Tŷ y Cytfredin.—Creulondeb i Anifeiliaid— Bwrdd y Llynges—Cyllid ar Sebon—Yr India Orllewinol—Másgnach y Sidan— Diwygiad Seneddol—Degymau yr Iwerdd- on—Diwygiad Seneddoi—Cynnrychioliad Merthyr-Tydfil-----Llaw-weithyddion Ieu- ainc .............................. 124, 125 Yr Iwerddon............................... 125 Genedigaethau.............................125 Priodasau.................................. 126 Marwolaethau..............................126 HANESION TRAMOR. Yr India Orllewinol.—Terfysg yn Jamaica,... 126 Y Ffrancod yn yr Eidal—Gwlad Groeg......127 Belgiun a Holland—Portugal ............... 127 Yr India Ddwyreiniol..........*........... 127 AMRYWIAETHAU. Terfysg yn Ngweithiau Mynwy.............. 128 Damwain alarus yn Syrywy................ 128 Yspeiliad yn Amlwch ...................... 128 Yspeiliad yn Merthyr-Tydfil................. 128 Dygwyddiad augeuol yn agos i Gaernarfon.... 128 Arall yn mblwyf Llangeler.................. 128 Pont newydd ar y Llwchwr................. 128 Twyll Furkio .............................. 128 Drylliad y Hong Hnntley.................... 128 Rbwygiad Berwedydd...................... 128 YGeriMarwol............................. 128 CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH (iAN WILLTAM EVANS; Arwerth hefyd gan Mr. H. Hughbs, Llyfrwertbwr, St Martin's le Grand, Llundain ; Mr.JoHN Jones, 16, Heol Adüngton, Llynlleifiad ; Poole, Caer; &c. &c. m^i 1J?Kfrj&m*Tj!*bì V®Ë9XM m2