Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

IlfJlF. §1 3| DDÜW HEB CYFLYFR XV.] IONAWR, 1832. [PRIS Gch. TRAETIÎODAU, ŵc. Anniddymiau Ysbryd .................... 1 Sylwadati ar Feddwdod..................... < Y Begw íi).................................. 0 Y Mil Blynyddtwlä........................ 7 Gweddi Rad ............................... ü Ffugdraethawd.—(îwelidigaelh y (í.iwres .... 9 Eistcddfod Caerludd........................ 12 Cynddelw................................ 13 Caiin Tyssilyaw............................ 13 Llythyraeth y Gymraeg ......,>............ 13 Adolygiad " Y Cyferbyniad rhwng Taeiielliad Babauod a Bcdydd y Cristio.ii" .......... 14 ------------" Ceíriion Awen y Cymnny"....... 14 Dystiyw Sennacherib-----,.................. 15 YWlad Well.............................. 15 Atebion.................................... 15 Y Goleuui Go^lcddawl ..................... 17 Gofyniadau ------........................... 19 Dycbyitrmyg............................... 19 BARDDONIAETH. Awdl o Goffadwriaeth am y Parcb. D. L. Jones 20 Cywydd i anerch T. Roberts, Llwynrhudol ..21 Pennilliou ar ddechreu Blwyddyn newydd .. 21 Englyniou ar Feuyw........................ 21 Peroriaeth,—Mostyo ........................ 22 HANESION CARTREFOL. Bibl Gymdeithas Maesyfed................. 23 Seuedd Amherodrawl ...................... 23 Tŷ yr Arglwyddi.—Araeth y Breuin........ 23 Aehosion yrîndia—Achosion Belgium—Cyl'- reithiau y Tlodion—CyuideHhasau Gwlád- 25 25 20 wriaethol—Tànio Meddiannau.—Gweitb- wyr Har—Y Mas<;n:ich i China— Deg/m- * au yr Iwcrddon—Ri>yfe!gyich l)oo Pedro —Gohiriad y Tỳ........................ Tý y Cylìicdiii.—DiwygUd Seneddol—Deg- ymaii yr Iwerddon ...................... Diwygiad SeaedJol—Ymraniad y Tŷ—Y Go'driad ............................... Ysgrif newydd y Diwygiad—Rlns o'r L!e- oedd ag ydynt i gaei Aelodau newyddiou 26 Genedigaethau............................. *7 Priodasau.................................. *7 Maiwolaethan............................•• S7 S.fydli.id Cymdeitbas Cymieit jddion Dinbych 23 Y Choîeia Morbus..........."............... 29 Burkio yn Liundaiii........................ 29 Yr Iwenidon ................................ *} HANESION TRAMOR. Ffraiuc.................................... 30 Portngal.....»........-...................... 30 Yr Yspaen................................. 30 Rwssia..................................... 31 Belgium é Holl.uid......................... 31 Tẁ rci...................................... 31 Yr ludia Ddwyreiniol...................... 31 Canton yn Cbina........................... 31 AMRYWÍAETHAÜ. Methdaliad ................................ 31 Llofrnddiaeth erhryslawn.................... 31 Lledrad..................................ti 32 Ychwauego Ftnkio......................... 32 Bhyddid Ymneilldiiwyr.................... 32 Tànió Meddiaunau............................ 32 Traul f Deyrnas............................. 32 Llyfrau Newyddion........................ 32 V: CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH (ÌAN WlLLfAM J4VAN% Ar werth hcfyd gan Mr. H. Hccûes, Llýfrwerihwr, St M*i tiu's le Gr.ind, Lluudain; Mr. O. Wii;t.iAMS Highfield-St., a Mr. Jous Johes, 10, Heol Adliugtv.n, Llynlieiüad; Püoi.e, 0<;er; Ìíc. &v.