Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

cyflyfr xii.] RHAGFYR, 1829. [pris 6ch. CYNINWYSIAD. TRAETHIADAU, &c. Coíinnt J. Jones, Ysw. Llundaio .... 353 Sylwndau ar y Ddyledswydd o Fawl a Diolchgarwch ..............* 356 Yr Het Weddi ....................357 PenboetliTiî Crefyddol..............358 Çynghor i Wr.hgìliwr..............359 Cìaddedìga. th Crist................360 Darlith ar Ffraethineb Ymadrodd____361 Sylwadau ar draddodi Dariithiau ____363 Tystiolaeth Gywir.................364 A nerchiad i Gaerfallwch ...........365 Dynion Hirhoedlawg..............365 Yr iiuliaid Cymreig................366 Y Salamander Dynawl..............36ö Atebion...........................368 Gofyniadau.......................369 BARDDONIAETH. Galar-don Einion Môn i'w Chwaer ... 371 líanes Mordaith D Stephens i'r Americ 371 Knglynion i Lewis Herbert........372 Yinbiliad y Byr-anadlawg.........372 Peroriaeth—Cascob 37;> HANESION. Newyddion Carlrèfol.— Agoriad Addoldy Tredegar . Cyfarfod Misol Blaenau Glyn Tawe .. Gweinyddi»d y Gyfraith ynNghytnru. Lloegr............................ Iwerddon........................ Genedisneth.------Priodas.------Marwol- aethau ........................ Sw ydd-Lywyddion Cymru......... 374 376 376 376 377 378 378 Newyddion Tramor.— Frainc .......................... Y Rwssiaid a'r Tyrciaid............ Rhufain.—Deheubarih Àmerica...... Gwlad Groeg...................... India Ddwyreiniol ................ Deheubaríh Cymru Newydd ........ Penryn Gobaith Da,—Yr Aifit...... Portugal a'r Yspaen............... Amrywiaethan ........... Traul Crefydd Sefydledi{ Y Ddangoseg...................... 382 CJERFYRDDIN—J. EYslNS; J. Evans,42, Long Lane, a John Jones, 3, Duke Slreef, West Smithfield, Llundain;- Llynlleitiad, Caerodor, &c. &c. 330Ä*AẄA*1CSISK fTfîf[f!f|ftfi;fîflfíflf!f|f|f|f|f^ 378 378 379 ÌJfcp- 379 379 379 379 380 380 3S2 Ẅ1