Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ummiùuxù£tu<Mmzpiu* . ŸR EOS. Mewnlrwaenbûmynaros—i wrandaw Cywreindon oedd agos; Tarawiad tant yr Eos Felysber, yn nyfnder nos. Cjnthia o'i rhodfa yn rliydd—âriannai Jr wyneb y maesydd ;— Pan RÌliai gadawai dydd Dawelwch drwy y dolydd. Cyffrydd adenydd du-nos,—yn glan tyn I glyw taiiiiau'r Ec.s; Chwardd wrih grefhndlef hoy wdlos, Gwawdiai y nef gwedi noi. Welysed, a'i mil-Ieisian,—uwch ìrwellr, V chwery blethiadan J Idewyg ber trwy'r lliwiawg ban, Anacìlawg. taen ei hodlau. O hidliad ei hyawdledd.-garwena Gwar wÿneb y tiredd ; O'i llon fatit! y llwyrt ni fedd Chwibanogl uwch ei bonedd. Yn felysion neful leisiau—o'r ddol Gyr ddylif o odìati;— Bawdd y wig, gan ei "boddâu, A flrwd ewu ei pher dannau. G'jdidog ysgwydiadau—o loniant A lêniw'r canghenau; Si'a'r brig i syber ẁatí Aml adlaisi'w mel odlan. Tori anwyleftra'neiliaw—y bydd, Bodda'r llwyn yn gwrandaw ; Trwy'r glyn pob aderyn daw I'ẃ mor llais ymarllwysaw. Trwy goedydd tyr ei gwawdiau—nefolfwyn Yn íilfil oleisiau ; A'r lle wneir o'i llawen wau iyial dollawn mawí diíyiiau. A hudawl lef y dylifa—'i pharabl, Y fTorest erechwena; A'r boll lwyn irllawenâ Yn moUaiu Phiiomela. Eryron Gwyllt Waha. Eiaell Parí, Mai nain, 18x7. ENÖLYNION I*R MEDDWYN. Maê'r Meddwyn, cyndyn wr cat—yn berwi ' Bob oriau yn eirias, Adcryn eitliaf diras, A di-fri, y cringi cras. Ei ho)l awydd sy dd, och son,—i'w gerwyn Am nwrẃ inejjys afon', Ac er dim nîs ceir ei dôn 0 degwch i ddweyd— üigon. Oer ofid ! y mae yr yfwr— anelwig Yn eilun-addolwr, Duoer eais, canys duw'r gwr Yw ei faril*—oferwr- * etfola Ow son mai ei ej;lwys hynod,—difawl, . Yw'r dafarn Ilawn trallod ! A gwerthai'r nef, gwarth yw'r nod, Yn ddiau am yrddiod. O feddwyn ! tro am faddau—oferedd, A'lh fawrion bechodau, A chyn yr ei'n briddyn braa 1 lwyr ing dan law'r angau. Merfhyr. Gwilym Mai. PENNILLION AR FARWOLAETH EDWASID ZVZOZtZtIS, Llanidloes. i Angau, angau ymddattododd Undeb corfTac enaid brawd, Ac oe.ld gyfaiJI gwerthfaẁr genyf. A glwyfa'm teimlad cgwan ilawd ; Rb^ymyn natur sydd yn aprj«v 'R hyn i gyd nid digoii yw I rwyitro rheol bur y ntfoedd j 'Chwaith i gadw dyn yn fy\r. x Ar y nawfed dydd ar hugain O Awst diweddaf yn y byd, Tarawodd angau ef â chlefyd, 'Nawr mae gwêdi myn'd yn fud ; Cyfaill anwjl oedd ef genyf, Anwyl genyf oedd o'r bru,.,. , A dweyd yn ngeiriau yr Apostol, 'R hwn oedd fy 'mysgaroedd i. 3 Tair ar bymtheg oedd ei oedran Pan 'madawodd â'r byd hwn, Noeth y daeth, a nneth dychwelodd, A'm gado i â chalon drwirç Yn mynwent eglwys yn Llanidloes, Gorwedd yno'n dawel mae, Yn eî arch mewn dyfuder daear; Minnau yma yn pruddhau. 4 Cyfnewidiad yw o dristwch, Ac ysgariad tristi mi; Poenus \dwyfpan y rofiwyf Ei ft>d yn y ddaear ddu; Yno niae yn cysgn'n dawel Yn y graian, isel gryd, Nescyfodo holl blant Adda Fynu o*u beddau'n niwedd byd. 5 Cauwyd pyrth yn yr heolydd, Dari)stynj;wyd merched cerdd, Ie'mtyd ceisiwch wir ddowiold<-b, Canys wele dyma eich ffyrdd 1 Llinyn arian hwn a dorwyd, Ei gawg aur yn yr un imuld, 'R olwyn dorwyd wrth y pydew, Angau'i cym'rodd fel yr o'dd. 6 Ei Iwch ddychwelodd i'r ddacaren, Gorwcdd yno'n dawel mae, Hyd nes delo'r adgyfodiad. Yna cyfyd yn diiilai, Cyfyd Duw y meirw o'u beddau, Nis gadawa yno'r un ; Rhai'n annedwydd yn dragywydd. Ylleillar ddelw Maby dyn. 7 Genir dyn o wraig yn hawddgar, Fel blodeuyn daw ì ma's, Cyn hir torir pawb gan angau, Llefwn oll î gyd am ras; DyddiaU wedi'u rhagdertynu, Rhif fy misoedd gyda tlíî, A tlwrfynau gwedi eu gosod, Dros y rhai nid elaf fi. - 8 Gadodd dad a brodyr hynaws, A cljwicrydd fu gan hwo, ., Dyjîwỳl wnafam gyfnewidiad, Af i-'r siwrnai hon mi wn. Llefwn oll am 'nibod lesti Cyn yr awn i'r siwrnai hon. Gyfaili hawddgar, 'rwy'n ualarn, Tristwch dibaid leinw'm bron. io 'Nawr terfynaf fy ngalarnad, Y mae dagrau ar fy ngrudd. Braidd nasgwaeddwn innauhefyd, Cuddiwcb finnau yn y pridd ! Ond rhaid ar«s hyd yr amscr, Cyfnewidiad ddaw cyn hir, Tra bwyf ar y terfyn yma, , Nerth i lefain am y gwir. Lhjnlleifiad. Ioan, ei Frawd. ()au Englyn ar Fethiant y Pabyddion yn 1828. Pabyddion caethion, fal cynt—am y llyw Mal llewod ymgodynt; Duw, Rwrh.dd, rhedodd i'r hynt, : . Ac â'u ddwrn cauodd arnynt. E. «• >v- Allwydd haer i neiddiau hwvrawl—bydded, A beddau gwnrthruddawl, Ae.1 Piitain iUiufain, oer hawl, I. T« A. O'r bjd yn ddiarbedawl.