Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RäBl TRA MOR TRA Brgttjon. HEB DDÜW HEB cyflyfr xi.] TACHWEDD, 1828. [pris 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHIADAU, &c. Anghydffurfiad Ymneillduwyr.......321 Crynodeb o Bregeth................324 Y Prophwyd Balaam.............327 Ymddyddaniad Pwysfawr ..........329 Myfyrdod Rodfan..................330 Yr Ymddiheurad.................332 Barddoniaeth..............--------- 333 Sylwadau ar Seirff.................333 Defnyddioldeb Syr Diabolns ........334 Nodiad ar Ysgrif Goachul ar yr Awyr 336 Hunan..........................336 Cyneir-Lyfr folo Fardd Glâs........337 Nodiad ar Ofyniad y Bibell..........337 Attebion.........................- 338 Gofyniadau.......................339 BARDDONIAETH. YrEos...........................340 Englynion Tt Meddwyn............340 Penuillion ar Fnrwolaeth E. Mcrris .. 340 Ehglynion ar Fethiant y Pabyddion jn 1828........................340 Peroriaeth.-Ciawdd Offa.......... 341 HANESION. Newyddion Cartrefol.— Urddiad y Parch. T. Harris.........342 Bibl Gymdeithasau:— Cymdeithas Bleanaf* n............342 Gweithrediadau y Genadwriaeíh... 343 CymdeithasCaerfyrddin, Dinbych, a Chastellnedd.................343 Cyjadeithasau Cenadol: — CymdeithasSwyddi Dinbych aFflint 343 Cymdeithas Ceredigion...........343 Diwygiad Crefyddol................344 Brawdlys Caerfyrddin..............345 Arglwydd Pagetac EtholwyrCaernar- fon..........................346 Y Brenin—Brenines Wurtemberg— Brenines Portugal—t'ymdeithasau Brunswick.................. 347 Iwerddon .........................248 Boddlourwyddi'r Brodyr............348 Genedigaethau,—Priodasait,—Marw- olaetiiau.......................348 Newyddion Tramor.— Y Rwssiaid a'r Tyrciaid—Groeg—Yr Yspaen '.......................349 Portugal—India Ddwyreiniol—Ame- ri'ca- Affrica..........>.....350 "Ol-Ysgrifen hanesol................3à0 Amrywiaethau.................... 351 Cyhoteddiadau Newyddion ......... 352 „,....., Caçt%múu: 1 ARGRAFFVYD AC AR WüUTll GAN J. EVA\Sí AR WERTH HEFYD GAN J. Evaws, 42. Eong Lnne, a John Joncs, Llytrwerthwr, Duke-£treet, West Smithfield Liuudain; a Mr. Viilue, Caeioiior; a chan y Gorüc hwylwyr yn ngwahanol burthau Cyniru, Llyiilleirìad, Mauchester, &c.