Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

mmm I A I â I i, J i. I i. I k l i, 'í^W/^W^Äŵ' TRA MOR TRA «^ÍÄW'- ìm*r DDÜW 'J^ HEB ~ tiím. cyflŶi.1 xi'.] MEHEFIN, 1828'.'' CYNiNWYSlAI). [jpris 6ch. TRAETHIADAU, &c. Athrofa i'r Trefnyddion ............161 Brawdgarwrh.................... 163 Amddìffyniad R. Iloberts o barth Canu Mawl ........................ Í64 Yr Ysgol Sabbothol ...............169 Rhyfeddodau yr Iwerddon.......... 169 Y Gair ** örgaiu" .................171 Tônau Cymreig....................178 Digio............................ 17S Y Lydawaeg ....'.................. 174 Achos Athrofa y Fenni............177 Sjlwadau ar Ysgrif Ch yiliedydd -----1/9 tìuddioldeb y.Gymra*g..........179 Attebion......'.v..................180 Gofyniadau ........................181 BARDDONIAËTH. PennilJion .;...................... 182 'Duw, cariad"yW................ 182 Emynar Ioau Ì. 28 ...............182 ByrdraEnjoìs ...... ............ 182 Cyfieithad o LinelJau gan Byron ____182 HANESIÖN. Nemyddiun Ofríreful.— Cyfarfod CenadoJ Mynwy ........ -----------■ y Bedyddwyr yn Mhenbre -------1—- Misol Llangadog ....... Adagoria-d Addoldy Trelechi ...... Brawdlys Morganwg.......-...... Senedd Amherodrol .............. Lloegr........................ Iwerddon......____T............ Genedigaethau, Priodas, a Marwol- aetnau ....................... Netc'ÿffrìion Trauìor.— Uwtísiii a Thwrci............... Gwlad Groeg...........,..... Portugal ...................., Brn/ils a Huenos Ayres........ Ffrainc....................... Y'r Yspaen .................. Y RbyfelTartaraidd .......... Y'r Unol Daleilniau-----....... Canatia ...................... Ynys Java.................. Dcumarc a Norway.—Afirira... 184 184 184 184 185 185 188 188 1S8 189 190 190 190 19J 191 1911 191 191 191 191 P*rorlaetb.—Adferiad...........183 Amrywiàethau.....................192 CaerfîjrDDín: ' ARGIÌAFPWYD JC AR If H&TU GA& J. iiFANS; AR WERTH HEFYD GAÎ* J. Kva\s, 42. LongLane, a John Jones, Llylrwertfcwr, Duke-Street, West SmUhfield Liuniiain; a Mr. Virtue, Caeiodor; a cban y Gorucliwylwyr yo ngwahanol bartliau Cyniru, Ltynileiíìud/Mancliester, àc.