Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA. MOR TRA CYNNWYSIAD. TRAETHIADAU, &c. Sjlwadau ar Weinyddu Swper yr Ar- gluydd i Gleifion, &c...........129 Sjlwadaú ar Ryddid y Pabyddion . . 132 Adolygiadar Esboniad y Parcb. J. Jen- kins, Hengoed................. 137 Glendid Mabanod.................. 139 Y Diafol.—Sylwadau ar Ysgrif Amnon 141 Cymdeithasau Gyfçillgar............ 141 Peroriaeth ........................142 Rhyfeddndaa yr Iwerddon..........143 Adchwiliad ar Ysgrif Goachul.......145 Rhifyddiaeth ......................146 Ager-Gerljyd Gurney .............. 147 Attebion..........................148 Gofyniadau .......................149 BARDDONIAETH. Cân y Nefoërid ....................150 Eiigljnion er Coffadwriaeth am yr en- wog l. B. Jones................150 Beddargraff.y diweddar Barch. J. Har- ris,ac eiddo leuan Ddu......... 150 HANESION. Newyddion Cartrefol.~ Urddiad Mr. H. Jones, ac Agoriad Addoldy Ebenezer, Blaenafon .... Urddiad Mr. E. Jones, Abertawe .... Cymdeithas Genadol y Wesléyaidd yn Mangor....................... Bratcdlysoedd.—Ceredigion, Penfro, Caerfyrddin, Caernarfon, Maes- yfed, lirýcheiniog, Mynwy Senedd Amberodrol Iwerddon.............4........... Yr Alban........................ Genedigaethau, Priodasau, a Marwol- aethau....................... 152 152 152 Netcyddion Trainor.— Rwssia a Thwrci Gwlad Groeg Portugal a'r Yspaen Ffi ainc........... Canada ........... Ÿr Unol Daletthiau Rwssia a Phersia Deheubarth America Peroriaefh.—Balaznen...........151 Amrywiaethau .. Caerftrmún: ■ARGRAFFWrD JC AR WERTÍI GAN ./. EFANSf AR WERTU HEFYD 6AN J. Kvans, 42, Long Lane, a John Jones, Llyirwerthwr, Duke-Street, West Smitfjfield Llundain; a Mr. Virtue, Càerodor; a chan y Gornchwylwyr yn ngwabanol bartliau Cymru, Llynlleifìad, Mancliester, &c.