Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

,-----.,«. *x»J-. ,V. ... HEB $f£ttjOtt. DDUW HES CYFLYfRxi.] IONAWR, 1828. CYNNWYSIAD. [pris 6ch. | TRAEf HtADAÜ, Ac, |j Cofîftn( yr Anrhyd. G. Canning...... 1 =& Dysgeidiacth yn anghenrheidiol i Wein- S idogion yr Efengyl.............. 4 £ Canu Mawl ........................ 6 \ Arall ..-......<................ 6 g Protestaniaeth a Pbabyddiaeth yn cael % eu cyferbyuu.................... 8 ?! Drwg-ar'feriou..................,... 9 p Adolygiad Prcgeth ................ 9 jê Trosgfwyddiad Addaldai.............10 |: Cynghor Brawdnl, &c..............12 |j Cyfartnlwch Dynolryw ...*.......... 13 ì Chwedlau o Dý Cyinmydog .......... 14 p Sylwádau àr y Gnir Myrddiŵn........15 í: Sylwadau ar " Hob v Deri Dando"____16 8 Sylwad ar Rhuf, 9, Ì7............... 16 ỳ, Liythyr o Lydaw, yn Ffraioc .......16 jg Hysbysiad Golygwr y Brud a Sylwydd 19 Attehion...........................21 Gofyniadan..................é.....22 18 Dychymmyg.......................22 BARDDONIAETH. Englynton ar Farwolaeth yr Anrhyd. George CaDfíing................23 Pennillion ar " Y Nos'* ..,........... 23 Penoillion ar Wag a Gwir Ymffrost . . 23 Peroriaeth.—Castell Rhuthin ........< 24 Sl HANESION. | Newyddion Carttefolt-^ I Urddiad y Parch. G. .ToiTes..........2S « Hanes Cyfarfod liibl Gymdeilhas Aber- $ tawe........................ 25 * Eisteddfod Dinbych, (i ddyfod) ......' 25 & Genedigaetb........................26 2 Marwoìacthau.......*..;.■.......... 26 1 Lloegr............................ 27* Ariandai.—Y Senedd ............ 27 * Newyddion Traifior.-*-. S Twrci a Groeg'.........**..->„•<»...*. 27 3 Ffrainc.—Yr Yspaen <...............29 ;| Anymddibyniaeth Deheubarth Araerica 30 4 Portugal..........................30 e Y Rwssiaid a'r Pcrsiaid.............30 ff Cymmeryd Mecca................... 30 § Affrica .........................,.. 30 S Ameiica...........................31 * »l Amrywiaethau......................31 $ Cwriferwẅi: ARGRJFFrTYD ÁC AR WERTH QAN J. EVANSí Att WERTH HEFYD CÁlf J. Evans, 42, LongLanc, aJolin Jones, Llytrwerthwr, Duke-Street, Wcst Smithfield, Uundain; a chan y Goruchwylwyr yn «gwahanol bartbau Cymru, Liyoíleifiäd, Caerodor, Manchcster, flfcc.