Y®% GOLYGYDD : Proff. SILAS MOBRIS, M.A., BANGOE. CYNWYSIAD. i. Y Cynhaeaf ... Gan Trebor Ai.ed, Llansannan a Llanfairtalhaiarn. 2. Y diweddar Barch. Fred Evans (Ednyfed), D.D. Gan Machraeth Mon. 3. Yr Eglwys o Fedyddwyr Rhyddgymunol Cyntaf yn Nghymru ... Gan y Parch. B. Dayies, Fontypridd. 4. Pa Ddatblygiadau ynt Oddefol yn ol yr Engraifft Apo^tolaidd ?... Gan y Parch. E. Edmunds, Abertawy. 5. Y diweddar Brifathraw Gethin Davies, D.D....Gan Machraeth Mon. 6. A oedd yn bosibl i Iesu Grist bechu ? Gan y Parch. II. IÍARRIES, Treherbert. 7. Gair Iôn ........ Gan Edward Dafydd (Iolo Lales). 8. Llythyr Robert James at Weinidog leuanc Oddiwrth y Parch . E. K. Jones, Brymbo. 9. Salmau Dialeddol...Gan y Parch. J. R. Phii.lips, A.T.S., Cefncwbwr. 10. Hen Fedyddwyr Glannau Rhymni ... Gan y Parch. J. S. Jones, Tyddewi. 11. Nodiadau Llenyddol .. 12. Cronicl yr Eglwysi .. .. .. .. Gan Twrfab, Aberdar. Cyhoeddir y Rhifyn Nesaf lonawr laf, 1899. TONYPANDY: EYANS A SHORT, ARGRAFFWYR, I.LYFF-RWYMWYR, <S:C.