Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SÄ'iẅffi ~M ìâì^ÌKÌ^^^lÌKiDtÌ>ÍXKKK^líîÖÎE SEREN * GOMER: Cçìcbgrawn 2>eurfíèôl ? * .V * X> x'x V X XV Cyf. XVIII, Ýsgoliöíí Sul y Cymr/ MEDI, 1897." CYNWYStAD, Rhíf 90.. 1ÌÉ . * .. .. ",.- .. Gan Henadur. v'Yr Hen Ffydd mewri Goleuni Newydd " .. ..--".."■ •;.- Gan y Parch. H. C. Wii.lîams, Corwén. Ad-drefniant ein Colegau '.. -. Gan y Parch.; E, K Jones, Brymbö. -Er-iedigaeth y Crisüonogion yn Rwsia yn 1896 . .• . ... ..; ' s Gan.Dr. R. D. Evans, Ffestiniög. Hen Fedyd'dwyr Glanau Rhymni ., Gan J. S. Jones, Tyddewi. Yr Ardd .. '... .. .. Gan Trebor Aled, Dinbycb; Gwaith Barddonòl Isíwyn .. .. -',-í .. " .. Gan G. EnghreifTtiau o Gof Anghyffredìn . .Gan y Parch. Ẅ. RodericÌC', Rhyl. Cÿchwyniad Seren GoMERyn 1814, Gan J. Arthur Evans, Llundain, Nodiadau.JLlenyddol -...*.. ... ... . . ..'.... Oraelau Iesu .. ■• . . * . .; - *.-- .. -- .. '.. . .. \ .. Cronicl yr Eglẃysr ... .. . . ,.,,-- .. .. ... Cyhoeddir y Rhifyn Nesaf Tachwedd laf. GOLYGYDD : PBOFF. SILAS MOBBIS, M.A., BANGOB. TONYPANDY: ■.'#■ .-■.-.■ .■-."■ EVANS A SliÛRT, ARGRAFFẄYR.A LLYFR-RWYM\Y,YK,. . - ' ■ Í897.- • PRIS CHWE' CHEINIOG. i. y •% >'■/, X*> V ,x X'x< \jt X ŵ xv* ,v V. VX x\ XX XV V>f xV XX v v ,v"4 >m V> x> '*& i X'"> iS í,vV, p.\ X'\: x * 3säT X X, *." ,v s V> ,X* V* XA ■Vvx X >V' V x X> X x X"X K\ X ; X / •- XX X>J .%*\s-v *v** *y,,f k.<vvy v yf v v yjs*- <-+X^X « v,f V 0,.VVy xx- V. v"v o/ v"v v ^ •■'• ■■