Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

x* xxxXxxx\j. x> x w, > XX X x x x"x XX XX 4- » V. x x XV. y>. x x x x y xxxxx.y V X* x*x \x XX XX x5sì V ,x x x X X XX XX x>, ÍXJX XX •XX V X XX X X jÿjr XX XX XX v,X! X X v. x» x'x V,, >>"- ■x'x X''x x*^ x'x \x x"x v,:X \x í'X \< X X v. .•<■ XX V X x*x V X |x'!x |V ,>í ix">. [XX y. «■ ix'x XX |x'V V %• ;x\ ■> x !*X ,vX Uv I5Í >„X ■$% X X x'x ■Ŵ X X OOMER: Ÿ IlIfWWfl CÝMBSIG. Cyf. XVIII. GORPHENAF, 1897- Rhif 89. CYNWYSIAD. 1. Llenyddiaeth y Bedyddwyr Cymreig .. .. ., Gan Henadur. 2. Angelion y Saith Eglwys. .Gan y Parch. D. B. RlCHARDS, Brynhyfryd. - 3. Llythyr gan Morgan John Rhys at y Parch. W. Williams, Aberteifi; .. 4. Yr Hybarch Robert Jones, Llanllyfni . . Gan Athron, Ffestiniog. 5. Gwrteithiad y Cof ... . . Gan y Parch. W. Roderick, Rhyl. 6. Gwneyd yr Undeb yn AIlu .. Gan y Parch. E. Edmunds, Abertawe. 7. Y Parch. G. H. Roberts, Caerfyrddin. .GanDr. J. Rowlands, LllaneHi. -8. Trem ar y Bedyddwyr Cymreigyn 1837—1897 ...... Gan y Parch. H. Ç. Willíams, Corwen. 9. Gwaith Barddonol Islwyn .. ... ... .. .. Gan G. 10. Nodiadau Llenyddol ... .. ..... .. .'.- 11. Hyn a'r Llall .. .... ... .. .12. Cronicl yr Eglwysi .-.' ..... .. .. Cyhoeddir y Rhifyn Nesaf Medi iaf. GOLYGYDÜ : PBOFF. SILAS MOBBIS, M.A., BANGOB. TGNYPANDY:. ÉVANS A SHORT, ARGRAFFWYR 'A' LLYFR-RWYMWYR. I ' ■' ' 1897. PRIS CHWE' CHEINIOG. ''/'■ywAíi^ •v^V)fV<''<vi!Vv'víỲ>r, v v : v <■ •■ •; v v v <v *\xx x ••: .v x .v/. ,v/. .ẁ. XX_£X N/t.\'/. »'/. ^ /■ ,v /. ■•> ^■■'r.\'^. > X .w. ;■ V. > ,. .> /_ .y. /. ■-. a _.-■ ■_..•. xX VX ■{ "X .ẃ. I "IV. X| I .ẃ^-j I ^ 'M i Ä'V.) ÍV1 1 V V" | Jxx î v -i\ XX I \>r j I xv| {XXI j x,x| j X X! i V '*■?( X"x jy_*j Ix'ì'.| v/ ■ A ! -■■ A xx| jxxj /• XI i v'*;í i , ••.'} I X'X[ ! - "•*■! i ^,,x i * *^l v_y| xx| IXX XX lx>' > xl ỳ. \*'í! j^X í v,v| |xxj v x* í: 'x| vsfì i ^ <í x| iX'Xj ' V * |.w,| vx| lxxj i >'xj "•"XI ì v| x"xj i V>' i V, xl ì ' "x V >*l I J^*x{' , v <\ r*xt v X f I n"x X,í |xxj \sf jxx x xj x"xl Xxj \* V,N* X»% x