Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SBREN GOMBR: OîIiOHöRÄWN DAU-FISOI. ÜHÖfcB BHBYDDWYR OTMHẄ. Cyf. XV.] TÀCHWEDD, 1894. [Bhif. 74. CYNNWYSIAD. TÜD. Kidd ar Ddadblygiad Cymdeithasol. gan y Parch. D. Powell, Lerpwl 241 tBỳr-H«ne§y Bedýddwyr yn Nolgellau. gan Mr. Hénry R. WflUams - (Pwỳdrudd) ,. .. .....""'- .. "*' .. 249 Llyfr Cymraeg ar Gyfiawnbad trwy Ffydd. gan y Parch E. Roberts, DJD., Pontypridd .. .. "•.••; • • ..256 Dyn fel Bod Cyfrifol (parhad), gan Mr. T. Heatly, Ton, Ystrad ..258 A ddylid defnyddio y Gerddorfa yn Àddoliad yr Eglwys Grìstionogol ? gan y Parch. D. W. Hopkins, Blaenycwm ... • .. 263 Adams, B.A. .. 268 •• 275 E. K. Jones. •• »79 .. 282 .. 282 .. 283 Atebiad i Adolygiad y Parch. D. Powell.gany Parch. D. (Hawen), Bethesda.. .. .. Dr. Orr ar Hanes yr Eglwys Foreuol, gan E— B— Ysprydoliaeth yr Ysgrythÿrau Sanétaidd, gan y Parch. Brymbo.. .. .. Adolygiad y Wasg - .-'. Crybwylìion .. .. Cronicl yr Eglwysi .. .. .. Cyhoeddir y Rhifyn nesaf Ionawr 1, 1895. OOLYGYDD — Prott. Siias Morris, M.A., Bangor. ABERDAE. raMMJM HOWELL, ARGEAFFYDD, &CM COMÄÄRCIAL PLACE. Pria Chwe' Cheiniog. A''-<ík'v-:\j.í-'~-; • Ẁ*î Äl ": --~". ■-• ' ■' . . ,'"-...'-. :■'" ■ ■•'•'%.