Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TT MOft ?m HEB satftit. f--. i llyfr iv. . MEHEFífl, 1821. pris 6e/i. |§~. €i/rr:v'ö???s!aö. TRAETHÎADAU, &c, % Gweddnewidiad Çrtst............ !.| At Gysgwyr yn Nhý Dduẁ'....... | Bwyta Gwaed.................. t* Eglui'had ar îoan ìv. 35 ....,>..... | leuo anghymharus............. í Eisrov v Cv.\oksoej>ö.—Cynghor- iot» Gfiráînt Fardd Gias....... Yr I.uth Geltaeg.—Stráthdytî.. PuiHfaen...................... Ysíyr Eowau Piuíi Llyfr Mosee ... Gymhwyso Tai, &c.............. Ateb i Üfyniad G. ab I. Torans"____ m ———--------_ Síou Melinau ..... ÌGwdi .................;....... |j GofytiituJau, &c. •-.............. BARDDONlAETrÌ. Cywydd'Annerçh v'r Awen 161 ÎS7 HA.NESION CARTREFOL, &c. !í [Oymru.— Ysgoìion Sabathol...... 1S4 Cyticithiad yr Âwîil gyntaf gan IIo- racç •...................f.. Cwyn...................-.-:... lingiyn i Ragfarn................ Pr Lioagfriw-Ladron ............ 1 ! Ì i7o 179 180 181 18! 181 381 181 185 1S2 JS:i Cymdeithas Fiblaidd ne- wydd yo Ngliaerlndd.. í %iiìahfiioeda .... Agorjad Adrìoìdai Cyfarfod Cenhàdol L'Yddiad ..,...... Fft wy thlondcb anoifèrbl Ffeiriau ........... Mudoiiaeth......;.. Brawdlysoedd ..... Híroediedd aharferol Esgoriadau ........ Priodíüiit ......... MarWoiaethnii ...... -Cvm. Gcnhaaol LlundJn IŴ' ; .'-„ Sènedd................ m W; Coroniad y Brenin ... IHS |s~ ..............;.............i0 W Yspàen .......-................1Ẅ f§|E-' Portojral........................ 19»)fife Twrci ......,... ...'rì...........JS0:fpfe' Americ Ddebetiol ........ Troseddau a Dygwyddsadau Lloegr.- Naples 183 ■§:-— líw-p^- Eglurhad o Eiriau anghyíFredta ]HPüe=- ÌS'J jfeî-- ABERTAWE: V". ARGRÄFFWYD A CHYHOEÚDJWfì GAN J, HARÍÌIS: - . -;, ,"" -.. - - - *R WER'l'H GâX v í h"Etaîís, 4% Long-Lane, Ẃe8t-Smi<bfipkì, Londof»; a'r ■Goruch-'^£ ẃyîwyr yn ngwahanol batíhaa Cymru a Letpwl. 'fWWfẀWfffWfff^-■ . f '"■"■ , , ■ •■■ ■ . ■ ■,■,■;. ' ' '