Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

T*A TRA tLTFR III. HYDREF 1, 1820. PRISOC* ŴÇMŴÖÎSÖtŴ. TRAETHIADAU, Scc. Sylwadau ar Briodas ............ 29S HẂra Wyneb yn Wyueb .___... 299 Defodaa LÌỳgredig..........___901 Arícrion Traddodíadol...........303 Dyddljfr Eglwyswr Tlawd ....... 303 Adotygiaa' ajr SyJŵadatt Philotheor. 304 flofyoiaäauiOrddapyfastwo .. 306 Anerchiad i fìieddyt Llwyd .____ 306 Gorchwyl i W. a D. Reet ........ 307 üchder Mynyddoedd uchelaf y Byd 307 Sylffndar Olygiadau Phüotì*eoro« .308 Eglttrhad ar Mat. vh. 6 .......... 308 Sylffadauar Ysgrif lotaGtan Gwaun 309 Çyfai chiad. i W eiuidngiou Criçi'nogoì obobenw .. ................ 310 Anerch y Peirianydd ..........«^ 31$ Inglynion i'w gosod ar Fedd Bardd Mòb .........>............,. 312 Dehongliadau i Ddýchymyg Philo- theoros-----............. 312, 313 Srfŷniadau, &c. ................ 313 BA RDDONIAETfl. Äwdl i Gomer a'i Seren.......... 314 Cynnadliad II. rhwng Idrison a lago Tri-chrug..........".........315 Myfyrdod ar Ddydd Nadolig ...... Slf Englyn i'r Frythoneg ............ 311 Cywydd Doethíneb a Phuíain gelyf 3L6 Eaglyn i Gog FfoBygargam, Elfed . 316 HANESION CARTREFOL, ŵc Prawf y Frenhinet ......;....... SLt CTJtau.—EMteddfod Wreoíham .... 28Ö ürddiad .............. ?28 Anerchiaá .___....... 324 Ffeirìaa.............- 324 Hyaodrwydd .......;. 324 Priodasau ............ 32i Jdarwolaethau___.324, 32f Síciìy.......................... 324 Portugal....................... 326 lítmeiion CrefyddoL— luddewon ... 326 Cenudiaetlî .. 325 Troseddau, Dygwyddiadau, &c.....396 Brawdiysoedd..............,.. - 39 Ffraetheiriau a Byrhanesiou ...... 3SF EgLURHAD O EIHTAU AWGHTFWt.SDnr 328 Mauchkabokdd................SflS ÀBERTAWE: ARG&ÂFFtrYD A CHYHOEDDWYD GAN J. HÁftRÍS: Aft WERTH GAS J, Eyaîís, 42, LoHg-Lane, Weet-Smithfield, London; ai Gotuẃ- iryiwyr yn ngwahRiioi bartaau Cymru & Lerpwi.