Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

«u MOR T*A wswm mtm DDUW BEB SEREN GOMER. LLYFRIII. ~1 ' ' ■"■ AWST 1, 1820. PRIS 6<ẃ- ©íttíẅgátaa* TRAJSTHIADAU, &c. Cyubygiaá i aíeb dadlenon y n ngbyd- wybodau dynion, &c. ......'.. 224 Ar Frouddwydio...........-......227 Gwyr Ccíntachlyd.............. 230 Niweidiau Golud ..:___v------.. 2S1 Baáiioidcb Lìyfrau.............. 233 I Ffordd i !y wodráèüiu Rbagfarnau Dynion..................... 235 Y fìwj bcdyn a'r Morgrugyn .....237 Cymhwy60 Eglwysi, &c.......... 237 Adolygiad aç. Àwdl Dewi Wyn-----237 Ijlwadau ar Ysgrif Juvcntus .....238 CUddu ar y Sabath..........*... 239 Hcjp" i PhUeleutheros ... •......240 Atebi Ofyniad ün a flinir gan 7 Go- isddwst......*............. 240 Aleb i Ofyniad Daniel...........240 tiA i Ofyniad Huwel Wiliam .... 241 AteblOfyniad Lictor........... 241 'oiaduu, ìíc.................241 BARDDONIAETH. t-'ynndliad I. rhwug Idrfeon a íngo Trichrog...................242 CwoniSiotnr.................. 243 Mawìgerdd i Sereh Gomer......S45 Capel Locbwyd___.............9« Englynion wrth ddarllen Uytbyr Trefniedydd................244 Pîeìdgarwch .. f ......*.......... 244 CyfieithiadûLinelIauSae£oaaeg,&c. 244 HANESẂN CREFYDDOI* Cyfarfodydd Cyhoedd...........24* Cyfarfod Talaetfaol a Blyneddol .. 24* Agoriad Addoldai............... 249 Cyfarfod Cenbadol..............3W HANESION CARTREFOL» **. C ymrü.—Priodasau............2151 Marwolaethau.........S» Ffeiriau..............232 Iaoegr.—Y Frenhine».......... $15* Y Coroniad .... .-r....» ÄS Yspaen........................«& Chwyldroad yn Napler........... 853 Ameríca....................... 2k4 Cymdtithas Gymröaidd .......... 26â Troseddao, Dygwyddiadaa, &c.....Sfö Bglurhad o mhiau mirmw» "-tö&' ABERTAWE: 4RGRAFFWYD A CBYHOJEDDWYD GA* d> HARRIS: iR WBRT8 OAIt <?. Etani, 42, Lorjg-Lane, "Wost-Smtthfield, London ; »'r Goracfc- wylwyr yu ng^ahanol barthau Cymru a JLerpwl*