Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEB DDUW HES SEREN GOMER. LLYPÄIH. MEHEFIN 1, 1820. pris 6ch. toWŴüpäitia. TRAETHIADAU, &c. Hunandyb..................... 161 Jthifyddiaeth Llydaw............ 162 Bnchedd Gitto Gelli Deg........ 163 Ariandý a Dyied y Deyrnas ...... 164 Cyfieithiad newydd o Dat. xix..... 166 Droi Wyn a'r Dryw ............ 167 MànddaríanoRyfeî ............ 168 M ocsgarwch.................... 169 ('yhoeddtád y Brenin............ 170 Achyddiaeth Sior III.......___ 171 Dadl dros y Serew.....;........ 172 Dywcdyd yr hoM Wirionedd ...... 174 íîweddi yr Arglwydd............ 176 Geiriau Ysbrydoledig............ 177 Cymraeg yn enül tir............. 178 Heipio......................... 178 Llwyddiaat Ysbrydol............178 Bwy ta Gwaed .................. 179 Adolygi&darofyniaa Egw.eiDdesll 179 Sytwadauar Ysgrif'Philotheoros .. 180 Ateb i Ofyniad Lictor ........... 180 YddauSylwcdydd .............. 181 (ìofyniadau, &c................. 181 BARDDONIAETH. Gwrthateb i Morthwyl ap Einion .. 182 Dyrnod i Ddyrnodwyr Mortbwyl ap Eingion ..........:.......183 Ychydig Benillion ar Farwolàeth M. Rowlands, Caergybi .......184 Englynion i Esboniad M. Henry .. 184 Dymuniad am weled ychwaneg o haaes y Madaẃgwys, &c. ... 184 HANESION CARTREFOL, &c. Cymrü.—Cymdeithásfa..........185 Cyfarfodydd Cenhadol .. 185 Urddiadaa........... 186 Ffeiriau.............. 187 Pont Bangor .........187 Hynodrwydd..........187 Priodasau............ 187 Marwolaelhau ......... 188 Lloegr.—Bradwyr Heol Cato-----188 Y Brenin............189 Senedd...............189 Terfysg...............190 Ffrainç........................190 Yspaen...................-----. ISl Troseddau, Dygwyddjadau, &c..... 191 Egmirhàd o eihiác AKOîrrrFREDiN 192 Marohnadosdd................ 191 ABERTAWE: ARGRÂFFWY'D Â CHYHOEDDíWD GAN J. HARRIS: AR WEUTH GA1Î v>î. Et£8*) 4% Long-Lane, West-Smithfield, London; a'r Gorucît- \ wylwyr yn ugwahanol barthau Cyrnru a Lerpwl.