Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEE DDUW ; HES SEREN GOMER. jyfrhi. C ,f 7EFROR 1, 1820. peis 6ck «* ■ V , » •&€> ®pŵteg0taa* TRAETHÎADAU» &c. Àraetn s. íwybodáeini &c.. S3 Rhyícddodau A&iaa .............. 36 yslyriwch y Rraía............... 38 Dîfriaeth....................42, 44 ŵdte»|yddfaw:th löta^ C. E. C. Eifion 44 Crefyddyn Ofaio, Àraerîca ........ 46. Priuder Gweiaidogion yn America,'. 48 Synwyr-Wersi henafiaethol .,......49 Dibrisdod rnewn Addoìiad ......., 49 JlymnauarFydrjoewydd ......... 50 ẅleanî cyn yr Haol ....*.........50 Adolygiad ar Ysgrif Philo-Euler.... 51 Atey Ofyniad Egwan ei Ddeall.... 51 Göfyniadau, &c. ................. 51 BARDDONIAETH: Engìynion gwrtìfcèhiad y Gof, &;c .. 52 Dau Eoglyn î'r Fry thoseg........52 Cywydd anjddiffyn Boaedd yr Awe» 53 HANESION CREFYDDOL. Pigion o bmnéd Mynegiad Bìyneddol Cymdeithas y Bedyddwyrer taenu yr Efen^yl yn yr Iwerddon....... 54 | 1 Cyfarfodydd cyboedd...........,. 56 Gwerthfawrogrwydd y Btbl ....... 56 Egtwy&Gyìnreig yn Uundain ..;....: 57 HANESION CARTREFÖL, &c Cymäo.—Hàelioni ............... 58 Braẃdlys ............... 58' ì Priodasau.............» 58 MarwoJáetbau .......... $S Li^EGft.---Btrmingham..'.......... í§9' \ Ysgariaetb ............ 59 Ysgrifau newyddSoii.,... 59 Marwotaeth Dug Cenî .■.. 59 Y Brenin-----......... 6tt Hunt, a*r Dtwygwyr Gwreiddioi.... W Tramor..................•*•*** ö Bonapar t........>.......-......• ( Troseddau, Dygwy4öfada«í &c- 6i EstüRHA-J O EliHAÍJ AffGHTl*»í?-?IN 63 Mabchwadoedo 64 ABEBTA.WE: RAFFWFD A CHYHOEDDWYD GAN J. HAHRIS: AR W32ETH GA3Í 42,-Long-Laue, Weít-Sroithfield, tocdon • a> Gorach. yr yu ngwahatio! bsrtUatì Cyraiu a fjes'jî^ri.