Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA astÿtîjon. DDUW, beb 33ìfím. SEREN GOMER. IONAWR :î| 1820. UNDEB GWEITHREDOL A CHRIST TRWY FFYDD, A CHYFIAWNRAD YN SYLFAENEMG AR IIYNY. ■ ■ • ■> ; ' ,W ''".■ r ■ ■ i m »■— IHr. GoMEn,—Yr wyf wedi cýnyg dangos, mewn rhifyn blaenorol, nad yw ffydd yn cyfiawnhau pechadur, fel rhinwedd foesol, nac yn achos haeddianol o'r fath fendith; orid yn unig fel y mae yn uno y pecbadnr, mewn modd gweithredol, â' Christ. Gellir dal sylw ar y pethau canlyriol fel dolenau pcrthynol i gadwyn gyfari trefn iachawdwriaeth pechadur:— 1. Mai yr achos cynhyrfiol o gyf- iawnhad pechadur,ydoedd cariad rhad a phenarglẁyddiaetbol Duw y'Nghrist cyn bod y byd, tuag at wrthddrycbau etholedig; o herwydd pahani y trys- orwyd gras ar eu medr y'Nghríst cyn bod y byd. Darftì i Dduw rägwybod a rhaglunio ei bobJ, en hethol y'Nghrist cyn atnser, i'w galw a'u cyiìawnhau trwy ffydd mewn amser, ynghyd a'u sancteiddio a'u gogoneddn. 2. Darfu i Grist, yn ol eiymrwym- iadau meichniol, mewn amser wis'go natur ei bobl, rhoddi ei hun drostynt, a'u Hwyr-ÎMfýim oddiwrth felldith y ddeddf, féj *.y gwnehd 'hwyut' ýn gyf- RIIIFYN I. iawnder Duw ynddo ef trwy ffydd. Gellir ystyried hyn yn achos haedd- iànol 0 gyfiawnhad ; canys heb ollwng gwaed nid oedd 11« rhÿdd i faddeuant redeg. 3. Mae yr Ysbryd Glân, yr bwn yw Ysbryd y bywyd ỳn y trefniant gras- ol, yn agor y Ilygaid, ac yn rhoddí calon i ddeall ac i gredu y'Ngurist. Efe yw y gwynt neu yr anâdl ddwyfol sydd yn çtíwýthn lle y mỳnriYac eff- aîth ei chwythiad ýw, fbd pechadnr ÿn cael ei ail-eni, à chrêdti ytì eáw Crist, Ioan iii. 4, 5. Dyŵa'yt' aclíos effeithiol nen gymhwysiadol o gyf- iawnhad a sancteiddhad. 4. Nid oes nnrhÿw wirionedd yn fwy amíwg yn y Bibl nâ bod ffydd yn angenrheidiol, yr' hpn sydd yn un o ffrwythau yr Yshryd GHn,-i uno y' pechadur à Christ, trwy yrhwn y ínàë ÿr Ysbryd Glân ỳn ei ẅno fei i fod yn un ysbrýd ag ef, fcc i fod fel drws cy£ ranogiad o'r gras sydd ynddo ef, a thtwy yr hòn nsfae pechadur yti der- byn Crist. Ilhoddir gallu i'r sawl a LLYFlt III.