SEREN • GO/AER: CYLCHGRAWN DEUFISOL Y BEDYDDWYR CYMREIG DAN OLYGIAETH Y PRIFATHRAW 5ILAS AORRIS, A.A., BANGOR. CYFROL XXIV.—1903. TONYPANDY: ARGRAFFWYD GAN EVANS A SHORT, HEOL DE WINTON. I903.