SEREN • GOAER: CYLCHGRAWN DEUFISOL Y BEDYDDWYR CYMREIG. DAN OLYGIAETH Y PARCH- T. SHANKLAND, LLYFRGELL GYMREIG, FRIF ATHROFA GOGLEDD CYMRU, BANGOR. CYFROL XXVI.—1905. TONYPANDY: ARGRAFFWYD GAN EVANS A SHORT, HEOL DE WINTON. 1905.