, i/ :ciTtt xutiLrj"f -->-..- ~ îí. ■:::?•■>'■':■■:.;■■ ■:,:■--.:■:- ^■■hYẄ . mm:$j h' ■ i' ; tì Ẅ .11 14 ẄDÜW HEjB ■*- ^ »*» ' <vWí (fffwäí \iw"w '' , * Sdî'm. lillIF. 3 36.] T.Äfeîîu'EîîD, 1847. Ẃf. ©nfmsrwffsiü©. TRAF/f HODATJ, &c. " Y Gynnuìleîrîffl."—■Anerchiad at Gristion- ogion Cvir;vu (parliad) ... ../:.. ..... î'sfranciau Mv. Syrnce ............... ÁtlironiiHíth y IV-.(-ddwl.—Llythÿr VI. ...... C y fo o H i y í t ...... ...... 3 I v — Pa ' . r1' ydy.v :- ...... MN'LnìOdNÌ'^iwy&iy...... ..... ...... Aî Mi'. Lhwd -:'r Wompà' ...........* 5:N ::-') GoFYNÎADAU IJv..ìjy;,ì:::vg BAIIDDONIAETÎI. Era...... A&grcii ' ' ' .T'öddol... .*..,. .....i AîìPrO ■. /■■ * 'j y Dyddiau Diweddaf, aí eu Cydw'adwyr ..... ..... P'.-nniJüoit, &.e. .'. ........... 1 '' ■ ' •". i PwII.íu Ti 'jy '•'■' \ >'"■:•' 1 ...... .....;....... At Bll' : i . r.i ...........'....... 340 3-i-O S40 340 341 8*1 342 342 342 IiANESION CÍÍEFYDDOL, &c. he 7 \ons, 1 ' ' ' ' - ' • i 342 Ma woheíii y Parch. John' Evans, Llwyn- ffortane ............... ...... 343 í . • ' . T\ . Heligy Bedy.ddwyr ...... 344 ; ' ' ' • • "."....* ..."........ 345 ■ 1 v.' íWfìî ' ; ...... .,,.,....... 345 ürddiad R. A. Jones, Bethania.......... Symudiad Gweinidogion...' .......... COarfod í'nwarteroí ............ '""•V. , •■ ' v 0. >ì ................. A'_on;A AANTy.............. Gwyl De yn Mhenycae............. Cvfar?bd Lìanaelhaiarn ............... Cyfarmd Tydd\T)-Sion, Fwl!kT........ ■ Cyfarfod Misoí yr ì 1 Uyramnitía ..... Gair aty Goiòoddwyr............ - ..... Athroîa y Beüyddwyr yn Bradford ..... Darìiîl n ar Fono.oi , ii ...... ..... Deiseb yn erbyn Rhyfel ... ...... ..... Yr loòdowon ... .......■...'.. ..... Urddiad Hynod' IIANESION GWLADÖL. Pont Newydd Menai............... Lin > i |i„ Plant ................. Ÿ Geri Aîarwol.................... Dyywyd I Oalarns ......... .... Dygwyddíad I/><.:/,ry-níiyoî ...... ..... ...... ....... ..... C ' i-j íi lioî Lì ' >n 'îi ............. iCylchwyl Flynyddol Cyfrinfa Cadair Tir larll Aherc'.'iriLT .. ........... ..... Cvlchwvì îi'oraidd .................. l. \! OvddawI .................. I'.y. ::.ú>'i"'ii .-au—Marwolaethau ..... Jlanesioa Traiaor ...... ...... ...... Aîììn-wiaethau..................... '■ ...... , , .... ., .. " . "> ';>■'- f* :.'íJ '347 347 340 348 348 34£) 349 349 349'* 330 350 350 350 351 ;-;yy> 359 • ÿ'ií.:;-..iC\ .CAERF'YIiDDIN.: { \ HOEDDWYD AC AR W.oPTO f; \N ìrru'A WILLIAM JONES ; ;'"■." ~ ' - flifc ■WEWril HEf'OH OAS | A LI C1 WI L L IA M S , Y N S W Y :>;) / ', S j;;,;: :•; , t, y, ^ìl, H'EOl.yJnENIN: Mr. H. IhiMft, tft. Mi'.rtinNîc (irn\ , í.i.o.drîì ; y.-:-'K E. a T. Jomss, Argraífwyr.a Llyfrwerthwy . ^ t-:.-;;.;i, i_'•.-., -.;iad, &c. :^* ìr^j «ln:.:;.; :-;jr: . :' T'^U£3__^___i____-- '- -_..»..