Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

/f ia~2 '4* £JtLje. & í-i CfVWT«ÂB. TRAETHODAU, &«. TUD. Dyledswydd Gwîadol Cristîonogîon ...... 225 Bywyd ac Amserau Menno (parbsd) ...... 229 Athroniaeth y Meddwl—Lîythyr IV, ...... 231 Rhésymau dros gaeì Gweinidog Newydd...... 233 TManwad' Rbyféî ar Gynnydd Gwareiddiad 235 Oatecistn yr Amseroedd.—I. Âddysg Gyffre- dinol ...... ,..,......... ..... 236 Adolygiad y Wasg ......, ......... 238 AtEBIGN ' .............'...........240 GOFYNIABAÜ .....................241 DyCHYMMYG .............. ...... 241 BARDDONIAETH. Awdî ar Ddydd Geni David Morgah Kemey« Tynte, pedwerydd aiab C, J. K. Tynt'c, Y«w., Cefii Mâbli ... ............243 Galareb arol An n Pîsber Jacob............ 243 Cwyn Hiraetliire ar öî y Parcb. John Evans, BîàeneoByn, Byfed ...... ...... 244 l lynîon ftr nn achoíî..... ____ ___ 244 Psrormeth.—Hyder ...............244 HANESION CREFYDDOL, &«, Cyramanfa y Treftn*ddùm Calfinaidd yn Ngbaerfyrddin ..... ..„. ...... 245 Arho3iadXoleg Preab^eraîdd Caerfyrddin ... 245 Cwrdd Blynyddol a Chorffoläad Eglwyn yn Talog *............ v..... ..... 245 Cyfarfod Corffoliad Ainon ...... ...... 245 Cyfarfod Chwarterol Swydd Gaerfyrddin...... 245 Capel Newydd St. Clears ■..... ..... 245 Lîyfrgell Eglwysîg ............ ...... 246 Ÿsgol Sabbothol Bethel, Llangendeýra ...... Cymmanfa y Bedydd wyr, Dyl>d ......... Cyfaẅd Áberystwyth.'........... ...... Capeî-Seion, Mertîiyr-Tydfii .. .:. ...... Addoldy Newydd y Bedvddwvr ya Ngîyn Nedd ...... ......" ...... ; ...... HatîeB Corffoliad Eglwya Aberearn, Swydd Fynwy ...... ...... ....... ...... Llafur yr Ysgoî Sabbothol, ynghyd â'r Bed- ydd iadau, yn Aberearn ..... Athrofa Pontypwl, a'r Ty-cwrdd Newýdd ... HANESION GWLADOL. Senedd Amberodrawl ..... ,.....■ f...... Brawdlysoedd Cymru...... . .... ...... Y Gwyrth Pabaidd .. ... .;.,..-, Gwrthodiad y Dreth Eglwys ...... ....... Diddymiad y Senedd...... ...... ...... Priodás Gyfìeus ...... ...... ..... Effeithian Surwirf.........., ...... Damẃain DdyehrynUyd ... ....., ....., Cyléhwyî Iforaidd ...... ..... ..... Cylchwŷl Flynyddo] Cyfrînfa Gian Taf, Adran Pontypridd ...... ...... ...... Gweithred Fwystfilaidd ... ............ Boddiad Merch leuanc........ ...... Y Cynauaf................<.. Priooasau—Marwolaethau ....".% ..... Hanesîon Tramor,— Ffrainc—Yr Yspaen-— Portugal-— China ... Manion ...... ...... ...... ...... GfflRIADtmON............... TI.'O. ■346 246 24 fi 246 U7 248 24ft 2435 250 2.51 251 2.>2 252 253 253 253 253 254 254 254 254 mtì CAERFYRDDIN: CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN HUGH WILLIAM JGNES ; f ' ■ '■ AR WBRTH HBPVO GAN A'LIC? WÍLLIAMS, YNSWY0DFA SEREN GO^ÍER, H E OL- T- B RE 3í î N: Mr. H. Hüghes, St, Martìn's le Grand, Llundaàn ; Mrd. E. a T. Jonb», • Argraffwyr a Llyfrwertbwyr, Lime Street, Llynlleifiad, &c.