Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRà M§Jl îârpíîSE* D D II W ass IB&im. Riiif. 381.] AÍÍHÜFIN, 1817. [Cyf. XXX. 111! ì'f ■ C'YMÎÍ-WYSSAS). TRAETHODAV. &c. Bywyd ac Anw.rnn Menno..... .......... Y Senedd a Chvmdeithas Heddwch..... ,...,, r7flVvr r*-..r<.-iH'->'vr TiH-Won .......-•-• Nodweddiaeì yr íìes yn 'îsghymrn .......... ]{\jr. s, Rwn :'i \thrawiaet!i yn v Cloiianou ...... Dylanu-i.d "\ roehwiliadau I lenycìdol nr y Weímd- og«»et'i Grist iipnjis] .... ProRet' Mr. Grilfìt'.s, TMìlan ............ Ci Pnîiam nnd vdvrh vn cadw - dydd Yir.vrvd r. ,«^.'lKs»* ......' ",, .. *.;... '•"Llefarn â Thaîodau" ................. LU'tbyr at y TlîS'ìion ..... ...... Ad'.lysçìad y Wa^ .. ..... ..... ...... Atebîoy * ..................'. ...... fTOTYNîtriAIÎ ...... ...... ...... ..... DvcHVAî:av{> ........................ baeddonì,\t:til D'Migain Mî\T.edd yn Ol .... ...... ...... Somìant ..,.: ....-.-.. :; ......;■.-.■ ;.,..... ..-..■.. Cán .......................... F.nî'\nt'Ui, &c ..... ..... -■- . ...... YrTîaf..............■-■ _ .....^ En"1rTiion i!,\ eo «J ,r Fedt' î\>i -T raun •: . ' Ündergroye............ -............. HANF.5TON CUEFYDDOL, &c. OvímVthnpnu Caerludd ..... Cwrdd Tnmîsol bilo.im, Cwmbran 185 169 \-\ 172' 173 174 ]T.í ,17« 1 7;> 175 ]7." .J7Ŵ 17.*» Ì7íî. 178 376 177 17s Gwyl De Ysgol Su! Oashnch ............ At D. Dav!<»-., (.'adeiryd'ì, Jezreol .... ...... Igori d Addoldy y Pedyddwyj itsson'gyn Mhcn- y-cae ■■.. ...... ..... ......... ____ Svmmlind Gweinidogion , .... ..... . . .. B"s>{iyr Pìrnmtah..,'............ ...... MeiHoi) 1-uwl ......... ...... ..... Cristiüuogaeth yn China ...... ...... ., . 17S 179 179 179 180 IIANrc'HlN' GYTi ABOL. Dnddf v Tlndion yn gefnogaeth i Ledrad sî;,,, .,; -;., •«,>,,.. d.Iwyr ..... ..... P - ' - • \ 5s;,:„ .;'•. .. ... -•" - A- ' i i.ír (T ' ... .... Cy.l » v 'ri'HÌ ............... " T."*,s',-'; 1 ŵn>ví ....., Dîdd^nti;»'1 v S"n»dd ...... ..... .... iÖl ...182 .... \m .... 184 .. . 186 .... 186 .... 187 '- ,- h I \ Ẅ'laùo vu RirFôi: IH8 " ...... ' * .... 18.9 ... 38ÎÌ .,,. 189 .... 38.0 ... 190 •" s ,".- . V'<i v LV,' < i' - :■ A t Fif.'!tvy*i Bedyd<Hedi{,' Mynwy F (,-oriadan ........ ...... Piiodnsaii..,......... ...... Marwosaeíhr.u ..... ...... fíanesiotî Traroor,— Yr Y*;-nen ...... ...... Yr ÜîìoI Dalôithiau a Mecsico Amrywiaethau ...... ..... 191 190 190 . - - - ■ CAEUFYRDDIN: CYIÎOEDDWYD AC AR WP.RTH CAN JlUfiII WILLÍAM JÖNE8 ;, AR \VEKTH liEFYO <ÌAN ALÎCE WILLIAMS, VNSWVü!)Fa S B R ìî N GOMER, ÍI£ O L - y- B B E N I N ; A ehan Mt. II. Hi:obes, St. M-;rti:ì*s ìo Gra» .1. LUmdain ; Mnl. E. a T. Jones Argmffwyi a Lìyfr\vcrt!.-v. yi. Linie Strceî, LlynÜctfuid, &c. fr:h chwiì cnr.t\ío/;.