SEEEN GOMEE: CYLCHGRAWN CHWAETEEOL UNDEB BEDYƜDWYR CYMEU. DAN OLYGIAETH Y PARCH. E. ROBERTS, PONTYPRIDD. OYFROL I.-I88O. ABERDAR: ARGEAFFWYD GAN JENEIN HOWELL, 16, COMMERCIAL PLACE. 1880.