Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN GOMEH. Uhif. 468.] MEDI, 1854. [Cyf. XXXVII. ADGOF AM WEINIDOGION YMADAWEDIG. PREGETH A. BHADDODWY'D YN MHENUEL, CASLLWCHWR, AR NOS SABOTH, MAI 23. 1854, AR YR ACHÍ.YSUR O FARWOLAETH Y PARCH. JAMES SPENCER, LLANELLI, SWYDD GAER- FVlil)DIN; YN NGHYD A NODIADAU AR EI NOÜWEüDAU MEDDYLIOL, CUEFYDDOL, A GWEINIDOGAETHOL. CAN Y PARCH. D. PHILLIPS, CWE4NIDOG. " Meddyliwch nm cich blacnoriaid, y rhai a dracth- asant i chwi air Duw ; flydd y rhai dilynwch, gan ystyried diwcdd cu hymarweddiad hwynt."— He'b. xiii. /. Mae cadw mewn cof werth ymadawedig yn arferiad naturiol i bob cenedl, ac yn gyffredin yn mhob gwlad. Mae cyfeillgarwch yn ei gynj'rchu, athronyddiaeth yn ei gymhell, a Christionogaeth yn ei awdurdodi. Ond am fod amser yn dileu llawer o argraffiadau o'r meddwl, yn dwyn gẁrthddrychau newyddion yn barhaus i gyswllt ag ef, ao yn cyfnewid arcgylchiadau, esgeulusir meddwl am yr hyn sydd wedi myned heibio, a thu draw i olwg y llygad. Ac os bydd i ddylanwad dwfn- deimlad hiraethus, a swynhcn gyfeillgarwch, gadw y gwrthddrychau mewn cof am dymor maith, eto yr ydys mewn perygl o esgeuluso yr addysg foesol a chrefyddoi a weina eu hymadawiad. Trwy ymddwyn yn deilwng o'r cymeriad Cristionogol at ein cyfeillior. crefyddol, derbyniwn lesiant oddiwrth eu bywyd; a thrwy ymddwyn yn deilwng at eu colfadwriaeth, derbyniwn fudd oddiwrth eu marwolaeth. Er i angeu ein hysbeilio o honynt, eto ni ddystrywiodd y dyledswyddau gorphwysedigarnom i'wcyflawni tuagatynt; yn nghyflawniad pa rai y derbyniwn adgyf- nerthiad, ac y sicrhëir ein hymlyniad cref- yddol. Priodol iawn, ar yr amgylchiad pre- senol, yw cynghor yr Apostol : gan hyny, ■necldyliwch arn eieh brodyr ymadawedig, yn enwedig gweinidogion y gair. Adgofam weinidogion ymadawedig. T. 1« nchafiaeth eu swydd,—" Blaenor- iaid ;" sef hyíforddwyr, cyfarwyddwyr, ac arweinyddion crefyddol. Llywodraethwyr crefyddol. " Them which have the rule over you." Nid traws-arglwyddiaethu pobl eu gofal, eithr eu llywydcìu inewn cariad, ac er lies iddynt. Llywodraeth gyffelyb i eiddo y meildyg ar y cleiiìon dan ei ofal, yr athraw •19 ar ei ddysgyblion, a'r tad ar ei blant. Mae y Cristionogion yn ymosod yn erbyn drygau ysbrydol; ond y gweinidogion ynt gadfrid- ogion y gâd. Mae yr aelodau fel defaid yn wasgaredig yma a thraw, a'r gweinidogfon ynt yr îs-fugeiliaid i'w harwain i'r porfeydd gwelltog gerllaw y dyfroedd tawel; ac maent fel tyrfa ar eu taith i wlad bell trwy anialwch diffaeth, a'u gweinidogion sydd i'w tywys yn ddiogel i ben eu taith. Mae 'y cymeriad, " Blaenoriaid," yn un cynwysfawr, ac yn ddarluniadol o'r swydd weinidogaethol. Mae yn golygu cu bod yn ddynion cyfar- wydd yn y dadguddiad dwyfol, ac yn deim- ladwy o ddylamcad gwir grcfydd.—Deall- ant ddarlurücn y " wlad well;" maent ya gwybod am y ffordd sydd yutywys yno, am y gelynion sydd i ymosod arnynt ar y daith, yr arfogaeth i'w gwisgo, a'r hieichiau tragyw- yddol sydd o dau y gwciniaid. Maent yn brofiadol o natur halogcdig a dystrywiol pechod, twyll y galon, edifeiiwch i fywyd, efì'eithiau y gwaed, a melssder yr addew- idion. Mac yn golygu cu lod yn cychwyn yn mlaen gyda chrefydd.—Ni chymerasant y sw\ dd er mantais i ddiofalwch a segurdod crefyddol; eithr ânt rhagddynt, ac mae eu cynydd yn eglur i bawb. Ant rhagddynt mewn gwybodŵetíh, mewn llafur, mewn profiad, ac mewn sêl grefyddol. Symudant yn ol symudiadau yr oes, yn ol anger.ion yr oes, ac yn ol cyfleusderau a manteision yr oes. Eu harwytldair yw, " Awn ìhagom ;" oblegid y mae tiroedd lawer heb eu medd- iannu, ac mae byd ac eglwys yn prysuro yn mlaen. Goìyga hefyd fod eu symudiad yn dd'en- iadol i dynu ereill yn mlaen.—Muc eu rhesymau, cu cynghorion, a'u siampiau, o natur ddeniadol. Mae eu llafur, eu sêl, a'u hysbryd yn gy^yno ereill ar eu hol ar nyd