Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

I I f"7 [Pbìs 6ch. Ctp. XXXII.] TACHWEDD, 1848. CYNNWYSIAD. TRAETHODAÜ, &c * TÚÍi. Cẅwnder a'r Botfi-Werthgar (parhad) ...... 32" Hunaiiyrowitdiad ....... ..— ...... 3-ü Doniatt Ysbrydol ..... ...........3*27 Y Ntìí'Berenog * . ... ............3*2.9 Dvdd Yra;-m! yn 1733 ... ............ .130 Y DJaleu GoÜMÌtg....... ............ ii3J Adoìygiad y \Yn*g ..... ...... "■"...... 3í33i fATSBHẀ . ...... " .. ...............Ü Gorv.\'î.VDAü...... ..... ....... ...... 836 DyCHYMMYO ...... " ,...;'. ...... ...... 337 BARDDONIAETiI. Cân i Yf-gol Frúẁinmdd ■Isiwrt-."Mynyddys- î'.yyn.^tiîiíiu'r Tywewydd,My«wy .;,.. 33-'i Yr Ỳnftvrẁr'Amiarîìodus * ....'.. ..... 339 D.ihatriatì CaBnodrn ............ ...... 33.0 Enjrìyji i'r fìr-dr-tfh Ohtso Frýn y Bwbàeh .. 33.0 Fnglyn i F'!ddugvyr ...... ' '*.'... ...... 33,0 Fnglyn i'r Lîrjçaí* ...'... .!._. ...... 339 To. my Arîicted Sister ...... ..... ...... %%$ HANESION CREFYDDOL, &c. Cofiaiit: Wiîliam jE^ìawií ....... ..... 340 Byr-gnfiantâm Mr. Jon-ah^Thomas, o r Ffwr- îiph, ger Llanelli, Sir Gaeifyrdd n .;... 341 Marwolnpth Mr. M«yler........ .....341, At yr Hen Gymmanfa...... ...... ...... 342 C.vìch<.vvl Fiy.nyddnJ DetheL Lîantílli ...... 342 Ÿ Noddfi, ÄWfsycban......:... ...... 342 Çymmaiifa Môh ..... ..... ...... 343 ÎTB. 343 Cymrcnnfa Swy-îd G'o.eniarfon ....... ...... Gairat \Veíììi;":ogioi) uc FJwysi y Bedj-'dd- wy'r yn, Nghy mra----- .••••• .....• 343 Capei Siiion, St. CW.rs......•.....•-• S^Sf Dosparrii-syfarfndy "W - a 1,1 an.yn 1 t î. . !3 Agoriüd Ysgoldy Prydeijiialdd Newydü J.iita-' v?!HÌd\!ri .'. "............ ■■■*:. Mí Ymdd-oîiâdHîu'HnJdog........ 5 Cyfaríod Mìío! Sir Gaernaríon ...... Cyfarfod 'Tyddyn Sion........... Cyfiiríbd Triiiiisu] îj-.wdd ua?rfvrddin . 344 844 344 3í4 HANESÍON GYYLAD0L. Eisteddfiid Fremnel y Fenlii .....'. ...... Eisteddfod Caeiẅli ...... ...... ...... Yntchwilam Itytîdíd ..... .... ..... Y Seîntiau.......... ...... .....'.. Y Geri Marwol.............. Gwaddûîiítd y Pahyddion ............ Cymdeithaa "Frytaiialdd Gwrth-grefydd Sef- - ydledig...... ..... ...... ....... Yr Iwerddon...... ....... ...... ...... Digwyddiad Dtgrif...... ...... ...... Dinystr y Whigiaid ...... ...... ....... Gwerthií Gwraiír '...... ___ ...... Gwrthódiad y IJreth Eglwrs........... Gwledd Iforàîdd Gj-farfcd Biynyddol LlaîiHygar...... Hanesbn Tramor— , Ffrainc ....... ..,,., ..... Awstria.................. 347 347 348 348 343 349 350 351 351 351 351 352 352 CAERFYRDDIN : CŶnOEDDẂYD AC AR WUîRTH GAN HÜGH WILLIAM-JÖNES; AK WKRTíf HKÍ*YÖ GAN ,. WILÌÎAWẄ, YM SWYDDFA SEREN GOjŵ«íí, YN HEOL-Y-BRENIN ; Mr, H. Hughes», St. Mártiu's je GrandU-EIûndain ; Mrd. E. a T. Josm, Ariraffwfra Llyfrwerthw^*r; Lime-street, Llynlleiíìad^&c. «.0CCC.SLVm.