Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-^ . W'i'iî' Cyf. XXXI.] HYD&EF, 1848. [Pms 6ch. CYNNWYS IAD, TRAETIIODAU, &c. Cyfbwrídcr a'r P>obl J?éîtbgar (narhad) ...... Doniau ajf"sl>ry»1 i*l ...... ...... ...... (Myniaeth'Anoatolaîdd.................. Y (Jeri Mnrwol ..... ...... ...... Cynnndledd, neu Uehei-Lys Ccnedlaethau ... Arddygraff v íîvmraeg...... ..... Fnmiáellu Ûilwr................... Adol.rgrad ar Formonineth, a'r Parch. T. Wil- iianis ...... ..... ...... ...... Adolygiad ý Ẅasg........... ...... A'JK!î!<lN ...... .................. G(>!-VXI.VDAU...... .;............... Dv<.:llViWMYO...... ...... "BAIiDDONlAETLL Cvwvùd .. .................. ...... Mynwent L'angwnnwr ... .... ..... CyduabyddiaetÌi Diolchus ...;........ Gaîr at» Casnodyn, &c. ... ...... ...... Cerdd-Foiawd î*? Cynaunf ..... " The Lion of Bethcsda''............ Rniílwyr Çymru ...... ..... .. ... Ei:«!yn o Ddyniim^jtd Da i lt. Powys ...... PaiifiÄi.AETn.— Meiriadog............ tt;t>. . 289 . 293 , 2S6 2.98 3ÖÖ . söi 303 304 305 306 30« 307 3CÍÎ 308 809 • 309 309 310 330 310 310 HANESION CIIEFYDDOL, &c. Cwrdd Trimisol y Bedyddwyr,. swydd Oaer- fyrddin...... ...... .-.....■-•' ...... 311 Urddind •Gweinidog ................. 311 Cyfuríod Blynyddoì Llanllyfui ............ 311 Synwdiad Gwe'iîiidog__.." •••••• ' ....... I Eglwysi Cymrti ............ ...... Ysgol Ônbbothol Abercnrn • ...... ..... ' Gyfarfnd iJiynyddol Llaneili ............ Ty-Cwrdd Newydd y Bcdyddwyr yn Sa'uit Clcars .................. ;,;... JÌANESíON GWLADOL. Caethwasanacth y'n Ameriea ...... .... Cymreígyddimi y Fenni .. .... ...... Scnedd Amherodrol ......,.:. . ...... Yr Arneth aV Senedd .."........ .;..... Coleg Athrawol Cvnsru ... ...... ...... Cyle'íiwyl Odyddawl............ *-.;.... Iforiaeîh................. ...... Cyfrinfa Ifnr llael............ ...... Cyichwyl Iforaidd............ ..... Ysgoì Isiwyn...... ...... ..... ...... Ancrch'iâd at Wragedd Lloegr ...... ...... Cosp Atitudion.. .... ..... ..... Yr Iwerddon ....... .... ..... Ymwcliad Edward Miall, Ysw., a'r Deheu- bnrth Cymru ...... ...... ..... gfiedydd Ilynod........ ...... „.... E.^oriadau ...... ...... *... ' ...... Priodasau ...,.; .,......... ...... Marwolaethan....... ...... ...... Hartesion Tramor— Ffrainc;—Ÿr Yspaen—Sicily—Awetria a'r Eidal—Yienna—Prwssia a Denmarc— Amcrica,... ............ ...... Manion , ..... ...... ,;......... Dçrbyniadàu...... .71............... 3Ì1 311 311 311 312 312 313 313 314 315 316 317 317 317 317 318 318 319 319 319 319 319 319 320 320 326 CAEBPYUDDIN: CYIÎOEDDWYD AC AR WERTH GAN HUGII WILLLAM JONES; ARWRRTH HEFYD GäN WILLJEAMS, YN SWYDDFA SEREN GOMER, YN HEOI.-Y-BRENIN , Mf; Hv Hughss, St. Martitfs le Grand, Llundaih ; Mrd. E. à T. Jones, Argraffwyr a Llyfrẅerthwyr, Lime-street, Llynlleifiad, &c.