Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^ Sfi/ Jŵfi****f STra íftor, tra ìSrgtTjon — f$eö Sîmis, fjtŵ &&tm. Cyf. XXXI.] MEDI, 1848. [Pms 6ch. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Tun. Cj'fiawnder a'r Bobl Weithgar (parhad) ...... 257 Adolygiad ar Ddyn, ynghyd a"i Weithrediadau 261 Rhyfelyn niweìdiol i Drafnidiaeth. ...... 263 Gwyrthiau ..... ...... ...... ...... 264 Cyfammod Abraham ac E. Thomas, Bethel... 265 ■■' ............-" ...... 268 ..... 268 ...... 269 ...... 270 ...... 271 ...... 273 ...... 274 Pwyllwyddoreg—Llythyr VII. Yr Iforiaid a"r Seintiau Sefyllfa Ewrop...... Adolj'giad y Wasg Atebion ......... GoFYNiADAtf..J,...... DYCHYMMYG...Ŵ BARDDONIAETH. Cân ar Ddychweliad Pont Dewi Glan Teifi dros Afon Sirhowi ..... ...... ...... Nodwedd-folawd .............. I Deuln Mr. Jonathan Jones, Ccfn Mawr..... 275 Yr Urdd Eloserigar .................276 Can yr Eisteddfod ...... ........... 276 Y Diweddar Mr. W. E. Jones, (Cawrdaf) ... 276 Peroriaeth.—Sleaford...............276 HANESION CREFYDDOL, &c. Byr-Gotìant Mr. Isaac Samael..........277 Cj'farfodydd Undeb yr Ysgolion Sabbothol ... 277 Cwrdd Biynydiìo! Bethania, Talog.........278 Bwlchrhiw a Chapel-Seion ............278 Ysgolion Sabbothol Dowlais ...........278 Y Dreth Eglwys ...... ............278 Cyfarfod Chwarterol yr ílen Gyromanfa ...... 278 Hanes Cyfarfod y Bedyddwyr, vn Llanidloes ÍÎ78 CyfarfodPregethu .................279 rege Ysgol Athrawol Abertawy Ysgol Frutanaidd Rymni... Coelgrefydd Cywilyddus ... Erlidigaeth yn Edinburgh Bedyddio oííeiriad ..... Trysorfa Weinidogaethol... 279 279 279 279 280 280 HANESION GWLADOL. 280- Brawdlj-soedd Cymru......... Senedd Amherodrol ................. Siartiaid Lloegr...... ...... ...... Arwyddion yr Amserau ... ...... ...... Yr Iwerddon ... ..... ...... ...... Cylchwyl Lleisoniaid Nedd ...... ...... Gwobrwyo Teilyngdod ... ...... ...... Llofrnddiaeth ...... ...... ...... Ffeiriau Newj'ddion ...... ...... ...... Damwain Alarus ...... ..... ...... Cvfarfodvdd Odyddol................ Gwledd Fijnyddoì ................. Cj'farfod Tri Misoì y Bedj-ddwjT, swj'dd Gaerfyrddin ... ...... ...... ...... Esgoriadau, Priodasau, a Marwolaethau ...... Hanesion Tramor— Ffraine ...... • .......... Awstria a'r Eidal ...... Pwssia ...... ...... India Ddwyreiniol ...... Amrywiaethau............. Manion.............. -282 282 ■m 284 284 285 285 285 285 285 285 285 286 286 286 287 287 287 287 288 CAEREYRDDIN : CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN IIUGH WILLIAM JONES ; AR WERTH HEFYD GAN ALICE WILLIAMS, YN SWYDDFA SEREN GOMER, YN HEOL-Y-BRENIN J Mr. H. HüGHEfe, St. Martin's le Grand, Llundain ; Mrd. E. a T. Jones, Argíaffwyr a Llyfrwerthwyr, Lime-street, Lîynlleifiad, &c. M.DCCC,XLVIII.