Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TUD. Cofiant am Mrs. Ann Jones, Pontmorlais, Morthyr-Tydfil .................. Yr ILni'Dest-tmentyn ei ddefnvddymarferol. —Darlith VÌI;I Athroniaeth y Meddwl.—Llythyr IX ...... Pwyllwyddoreg.—Llythyr V .......... Catecism vr Amseroedd.—III- Adroddiad Athrofa y Bedyddwyr, Hwlffordd ...... 136 Ärgad a Chaerfalîwch (parhad)............138 Adolygiad y Wasg ............ *\..... 140 Atebion .,................ ...... 143 129 130 130 134 GoíTrNUPAU DyCHVMMYG 145 145 Awdl BARDDONIAETH. Marwnad Mr. Taliesin' Williams (Ab lolo), Merthvr-Tvdfil ......, Por,t Bibellawl Gledrfforild Conwy ..... Mynydau olaf Robert................ Galaeth y Bardd ar ol ei Wraig.........." Cwyn Alareb i Lleurwg ... ...... ...... Englyn Tr Saint ........... ..... Peroriaeth,—Gomer. (M. N., 8, 7, 4.) ... HANESION CREFYDDOL, &c. Ymddvgiada-a Crefyddwj-r ...........150 Cyfarfod Misol Jabes..................150 Cỳmmanfa y Felînfoel..... ...... ..... 151 Cymraanfa Dyfed ............ ...... 1H1 Eglwys Fedyddiedig Bethania, Castellnedd... 151 146 147 148 148 148 148 149 Tun. Urddîad................,..... ...... 151 Arall.......... ...... ...... ...... 151 Casgliád at Genadiaeth y Bedyddwyr yn. -Hwlffordd .................. ...... 151 ■ Athrofa Poìirypwl............ ...... 15i Cymmanfa swydd Fynwy ......- ...... 15Ì Câsgliadau at Gapel Crugbywel...... ...... 15J, Ysgol Sabbothol Libanns> Coed-duon ...... 152 Yr Hen Gymmanfa .1.... ...... ...... 150 Y Beihl yn bnddngoliaethu ar Ddeistiaeth .. Î5ÍÌ Bedydd Goehwydd ....,..........,. 15*2 The SchoolmastW Abroad ............152 HANESION GWLADOE.. Brawdlysoedd Cymra— Brycíieiniog—^Maesyfed—Mynwy—Caer-r narfon—Meirionydd—Môn—Djnbych— Fflint............ ...." 153,154 Y Senedd.......... .....',' ...... 154 Yr Araseroedd ... ...... ...... ...... 155 Gweithred Feddygol Gywrain o'r Cancr...... 156 Cylchwyl Gj'mreigj'ddion Pontypridd ...... 156 Arall, ar yr un pwnc \.>>...............157 Saisa Chymro .....................isŷ Y Budd-Gyradeithasau ^tlncorm Taoo ..... 157 - Dygwyddiad Dyehrynllyd ........... 15$ Gweithredoedd y'Siartiaid .,..........158 Yrlwerddon........... ..... .. 159 Sessiwn Morpeth, Ehrill, 18«? ...... ...... lèl Cymmanía Misal Jabez, Dyfed...... ...... 15è Esgoriadau, Priodasau, a Marwolaetháu ...... f60 Hanesion Tramor............ ...-., 160 CAERFYEDDIN: ~^., CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN HUGH WILLIAM JONES j AR WERTH HEFY'D GAN ALICE WILLIAM.S, YNSWYDDFA SEREN GOMER, H E OL-Y-B RE N I N j Mr. H. Hughes, St. Martin's le Grand, Llundain ; Mrd. E. a T. Jones, fArgraffwyr a Llyfrwerthwyr, Lime Sireet, Lîynlleifiad, &c