Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEB MÖR DDUW BBB ©r^tî)on. B&írn, Rhif. 39I.3 EBIULL, 1848. [êTF. xxxi. CVBTSIW"SrSÎAO- TRAETHODAU, &c TUD. . 97 . 99 . 102 . 104 Cofiant am Mrs. Catherine Jones......... " Y Gynnulleídfa"" (parhad) ............ Cyfammorì Abraham .... ..... ...... Camsynied Dybenion y Limner...... ...... Mynegiad Dirprwywyr y Llywodraeth am gyflwr Dvsgeidiaeth yn y Dywysogaeth.— LlythrrlTI..................... 105 Bnrn Offeiriad am ei blwvfolion............ 108 At y Parch. J. Jones, Rhydybont......... 108 Adolygiad y Wasg .................. 109 Atebion ........................ 112 gofyniadau ..................... 112 Dychymmyg ..................... 11*2 BARDDONIAETH. Can 0 Glod i Mr. John Calvert............ 114 Cywydd Dyfaliad .................. 114 Ymsvn ar Farwolaeth y Parch. J. James...... 115 YrAradr ...................... 116 Rhy Gnî a rhy Lydan.................. 116 Peboriaet.h.—Damaris... ...... ...... 116 HANESION CREFYDDOL, &c. Cyfeiíoâ Rlynyddol Lîanrhystyd ......... 117 Agoriad Capel ............... ...... 117 Cyŵfcffäl Cbẁarterol yr Hen Gymmanfa...... 117 Mvnegiad Cvmraeg Cymdeitbas Genadol y Bedyddwyr .....................119 Ymadawiad Cenadau ...... ...... •..... Hi) HANESION GWLADOL. Chwyldroad yn Ffrainc ............... Goîwg ar y Chwyldroad jti Ffrainc ...... Senedrl Amhcrorìrol ...... ...... ...... Terfysgoedd yn Lìoegr...... ...... ..... Dichelüon M.wtpensier .. ...... ...... Brawdlysoedd Cymru— Morganwg.........'.............. Penfro ......jì ...... ...... ...... Ceredigion...... ...... ...... ...... Caerfyrddin................... Gwyl Ddewi yn Llynlleifiad ...... ...... Genedigneth Tywysoges ... ...... ...... Yr Iwerddon........... ..... ...... Dýgwyddiàd anffodus yn Nanij'glo ...... Damwain Angeuol ............ ...... Arall ....., .................. Yr Indiad Gwynion ........... ...... Cyfarfod Trimisol y Bedyddwyr yn Swydd Gae.rfyrddin .... ...... ..... ..... Cwrdd Cliwarter yr Hen Gymmaiiia ..... Anèrch, &e. ..... ..... ....... ...... Esgoriadau, Priodasau, a Marwolaethau ...... Hanesion Tramor— Yr Ahnaen..........,-... ... ,. Awstria, Prwssia, &c... ...... ..... Mecsîco 120 121 123 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128 128